Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto kehittää paloriskiasumisen viranomaiskäytäntöjä

Tulipaloissa menehtyy Suomessa vuosittain lähes 80 ihmistä ja loukkaantuu yli 700 ihmistä. Selvä enemmistö palokuolemista tapahtuu asuinrakennuksissa. Tulipaloissa tapahtuneista kuolemantapauksista ja loukkaantumisista merkittävässä osassa on tunnistettavissa yhteneviä piirteitä, kuten asukkaan yksinäisyys, ikääntyminen, puuteet fyysisessä toimintakyvyssä, aistien alenemat, muistiongelmat, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai kulttuurierot.

Pelastuslakiin on kirjattu velvoite eri tahoille ilmoittaa ilmeisestä palovaarasta tai muusta välittömästä onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on käynnistänyt Palosuojelurahaston tukemana vuoden 2018 loppuun saakka kestävän hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötä paloriskiasumisen tunnistamisessa, yhteistyöviranomaisten ilmoituskäytännöissä ja osaamisen kehittämisessä pelastuslaitoksissa. Hankkeen tarkoitus on luoda valtakunnallinen malli, jolla kaikki yhteistyöosapuolet tavoitetaan sekä yhtenäistetään pelastusviranomaisten käytäntöjä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että paloriskiasuminen ilmiönä vähenee yhteiskunnassa.

Lisätietoja paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen -hankkeen projektipäällikkö Nina Söderholm: nina.soderholm@kuntaliitto.fi, puh. 09 771 2202.

Tags