Raskaan liikenteen levähdyspaikkoja tärkeää lisätä eri toimijoiden yhteistyönä

Rahtarit ry adressin luovutustilaisuus

Liikenneviraston toimialajohtaja Mirja Noukka ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina vastaanottivat 9.4.2018 Rahtarit ry:n adressin, jossa toivottiin parannusta raskaan liikenteen taukopaikkojen laatuun ja määrään.

Ongelmia on erityisesti kaupunkialueilla, joissa ei ole tarpeeksi alueita lakisääteisten taukojen pitämiseen. Taukopaikkojen kehittämiseen onkin suuri tarve runkokuljetusten keskeisillä reiteillä pääteiden solmupisteissä ja isojen kaupunkien ympärillä.

Kehittämisessä tarvitaan valtion, kuntien ja yrityssektorin yhteistyötä. Kuntien näkökulmasta haasteena on löytää alueita, jotka kaavallisesti soveltuvat raskaan liikenteen käyttöön ja jotka ovat houkuttelevia myös palvelujen tuottajien näkökulmasta. Raskaan liikenteen tavarakuljetuksille soveltuvista taukopaikoista on pula erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta myös muilla kaupunkiseuduilla.

Pääkaupunkiseudulla joukkoa nykyisistä levähdysalueista on laajennettu Vt4:llä ja Vt3:lla ja kunnat etsivät sopivia uusia alueita taukopaikkojen kehittämiseen yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Pääkaupunkiseudulla kunnat ja valtio kehittävät myös yhdessä raskaan liikenteen taukopaikkojen toteutus- ja vastuunjakomallia, jonka toivotaan edistävän asiaa.

 

Liikenneviraston tiedote Rahtarit ry:n adressista

Tagit
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies