Selvitys sairaanhoitopiirien ensihoidosta vuonna 2016

Sairaanhoitopiirien työnjako ja päivystystoiminnan sisältö ovat muuttuneet vuoden 2018 alussa terveydenhuoltolain muutosten myötä. Uudistus tuo haasteita ensihoidon toiminnalle, potilasohjaukselle ja sairaanhoitopiirien yhteistyölle.

 

Kuntaliitto kartoitti kyselytutkimuksella ensihoidon toimintaa ja kustannuksia sairaanhoitopiireiltä vuosilta 2016 ja 2015. Tarkoituksena oli tuottaa vertailuaineistoa mm. ensihoidon yksiköiden, tehtävien, varautumisen, kustannusten ja tietojärjestelmien osalta, jolloin voidaan arvioida päivystystoiminnan muutoksen vaikutuksia ensihoitoon.

 

Aikaisempaan vuoden 2013 selvitykseen verrattuna ensihoidon tehtävämäärät ovat lisääntyneet. Lisäystä on tapahtunut sekä asukaslukuun että ensihoitoyksiköiden määrään suhteutettuna. Ensihoidon järjestämisestä koituvat asukasmäärään suhteutetut kustannukset ovat luonnollisesti suurimmat harvaan asutuilla alueilla.

 

Ensihoitoselvitys kokonaisuudessaan

Tagit
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon kansainväliset asiat
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • palveluseteli
  • veteraaniasiat