SisäNyt - Sisäilmaongelmien nykytilaa kartoittava hanke on käynnistynyt

Terveet tilat 2028 -ohjelmalla tavoitellaan sisäilmaongelmien haltuun ottamista ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ohjelman lähtötilanteen selvittämiseksi on perustettu SisäNyt- hanke. Hankkeessa kartoitetaan sisäilmaongelmien nykytilannetta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä verrataan Suomea muihin Pohjoismaihin. Hanke jakautuu työpaketteihin, joiden toteutuksesta vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto.

Kuntaliiton vastuulla on kartoittaa sisäilmaongelmaisten rakennusten osuutta julkisella sektorilla sekä tehdä vertailua Suomen ja Ruotsin välillä. Tutkimus toteutetaan vuoden 2019 alkupuolella Suomen ja Ruotsin kuntiin lähetettävällä kyselyllä, jossa selvitetään kiinteistöjen tutkittua kuntoa ja sisäilmaongelmien prosessien hallinnassa käytettyjä toimintatapoja.

THL:n vastuulla on hankkeen koordinointi sekä asuntojen, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ja oireilevien määrien selvittäminen.

Hankkeessa perehdytään myös terveysvaikutusten tulkintoihin ja tautiluokituksiin Suomessa ja vertailumaissa.

Työterveyslaitos puolestaan selvittää, onko sisäilmaongelmien ratkaisutavoissa tai määrissä eroja, kun rakennuksen omistaa yksityinen, kunta tai valtio.

Ensimmäisiä tuloksia hankkeesta on odotettavissa helmikuussa 2019 ja lopullinen raportti syksyllä 2019.

Hanke toteutetaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevalla selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella (VN-TEAS) jossa tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Lisätietoja:

Tutustu myös

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta