Musiikki kunnan toiminnassa

Tarkennus Teoston kuntasopimukseen

Kuntaliiton ja Teoston välinen suositussopimus mahdollistaa muun ohella musiikin vaivattoman ja kustannustehokkaan käytön kunnan itse tuottamissa ja järjestämissä tapahtumissa.

Konsertteja, festivaaleja ja muita pääasiallisesti musiikin ympärille rakennettuja tapahtumia järjestävät useat erilaiset toimijat. Määräävän markkina-asemansa vuoksi Teoston on kohdeltava kaikkia toimijoita samalla tavalla. Mikäli kunnan järjestämä tapahtuma ei ole osa sen peruspalvelua tai kunta on järjestänyt tapahtuman yhdessä kunnasta erillisen organisaation tai yhtiön kanssa, tapahtuma kilpailee samoilla markkinoilla, joilla kaupallisetkin tapahtumajärjestäjät toimivat.

Kunta tai sen yhteistyökumppani tarvitsee musiikin käyttöön erillisen Teoston Tapahtumaluvan, mikäli musiikkia sisältävä tapahtuma on tällainen yhteistuotanto. Kunnan ja tapahtuman muiden järjestäjien tulee sopia keskenään, kuka Tapahtumaluvan hankkii ja sen kuluista vastaa.

Kuntaliitto neuvoo kuntia olemaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa ennakolta suoraan yhteydessä Teostoon, jotta erimielisyyksiltä tapahtuman aikana ja sen jälkeen vältytään. Lisätietoja asiasta saa Teoston kotisivuilta.

Lisää aiheesta

Tagit