Saavutettavuus

Tavoitteena parempi saavutettavuus verkossa

Uusi saavutettavuuslainsäädäntö on valmisteilla. Lausunnot ehdotuksesta piti antaa viimeistään 1.3.2018. Lausuntoja jätettiin yli 100, monesta eri näkökulmasta.

Myös Kuntaliitto on antanut lausunnon ehdotuksesta. Siinä olemme nostaneet esille kunnille tärkeitä asioita. Koko lausunto luettavissa täältä: https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2018/luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-digitaalisten-palvelujen

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet hyviä. Suomen Kuntaliitto toteaa, että lain tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä. Digitalisaatio on todellisuutta jo nyt, ja se myös lisääntyy koko ajan. On tärkeää pyrkiä huolehtimaan siitä,
  että digitaaliset palvelut ovat saatavilla, laadukkaita, saavutettavia ja että ne ovat myös tietoturvallisia.
   
 • Lakiesitys vaikeasti ymmärrettävä. Kuntaliitto huomauttaa, että lakiesitys on vaikeasti ymmärrettävä. Tämä ei ole kunniaksi lakiesitykselle, joka koskee saavutettavuutta. Saavutettavuus tarkoittaa myös ymmärrettävyyttä. On tärkeää, että tavoite saavutettavuudesta heijastuu myös lakitekstiin ja sen esitöiden kieleen. Esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuleekin muokata niin, että tekstistä saadaan yksinkertaisempi ja siten parempi. Sisällön epäselvyydestä esimerkkeinä ovat soveltamisalan poikkeukset, saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten sisältö ja saavutettavuusseloste.
   
 • Kustannukset korvattava kunnille. Korostamme sitä, että esityksen mukaiset velvoitteet aiheuttavat kunnille tuntuvia kustannuksia. Kustannukset tulee korvata kunnille täysimääräisesti. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen tulee ottaa huomioon peruspalvelujen valtionosuudessa korottamalla valtionosuusprosenttia kustannuslisäystä 45-65 milj. euroa vastaavalla määrällä. Täysimääräinen korvaus kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin toteuttaa hallitusohjelmaa ja tukee rahoitusperiaatteen toteutumista kuntien ja valtion välillä.
Tagit
Mattias Lindroth

Etunimi
Mattias
Sukunimi
Lindroth
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2536
Kännykkä
+358 50 337 6351
Vastuualueet
 • verkkopalveluiden kehittämistä
 • saavutettavuus
 • Kommuntorget.fi -palvelun kehittämistä
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Ruotsinkielinen tiimi
Tiedotus ja julkaisut
Twitter-tili