Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuki

Tiedolla johtamiseen ja ICT muutoksiin keskittynyt Kuntaliiton maakuntafoorumi järjestettiin 6.11.2018. Seminaarissa käsiteltiin tiedolla johtamista eri näkökulmista sekä keskusteltiin maakuntien digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, uudistuksen yhteydessä tehtävistä tietojärjestelmämuutoksista ja eri osapuolten välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa KuntaTV:n sivuilta ja esitysmateriaalit löytyvät tapahtumasivulta

Tilaisuuden avasi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, joka puheenvuorossaan totesi, että maailman muuttuessa myös palveluiden tuottamisen tavat tulevat muuttumaan ja digitalisaation mukanaan tuomilla mahdollisuuksilla on tässä keskeinen rooli. Tainio piti tärkeänä, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevan lainsäädännön etenemisestä riippumatta maakunnissa tehtävän digikehittämistyön ja tietojärjestelmien yhtenäistämisen eteneminen ja resursointi varmistetaan.  

Rakenteet muuttuvat - miten muuttuu tiedolla johtaminen? 

Tutkimusjohtajana Tampereen yliopistossa toimiva filosofian tohtori Harri Laihonen korosti omassa puheenvuorossaan tiedon hyödyntämisen merkitystä yli organisaatiorajojen. Laihonen nosti esiin erityisesti yhteisen, ajantasaisen tietopohjan merkitystä ja yhteisen tietopohjan organisaatiokohtaista hyödyntämistä. Kommenttipuheenvuorossa esiteltiin Uudenmaan maakunnan suunnitelmia ja ratkaisumalleja liittyen tiedolla johtamiseen, puhujina muutosjohtaja Markus Sovala ja ICT-projektijohtaja Timo Hakala Uudenmaan maakuntavalmistelusta. Yhteistä ymmärrystä tuntui löytyvän erityisesti tietoallasratkaisujen hyödyntämisestä ja johtamistiedon ajantasaisuuden parantamisesta. 

Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista ja kehittämistä 

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen VM:stä esitteli tavoitteita ja keinoja maakuntien digiohjauksen osalta, sekä toimenpiteitä digitalisaation ja ICT-kehittämisen kansallisen tilanne kuvan kokoamiseksi. 

Tietojärjestelmien ja sopimusten yhtenäistäminen ja uudistaminen 

Tietojärjestelmien muutosten käytännön toimenpiteistä kuultiin case-esimerkkinä Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tietojärjestelmämuutosten suunnitelmista. Lisäksi esiteltiin tietojärjestelmämuutoksiin liittyvien kustannus-hyötyjen analysointiin liittyviä huomioita sekä hankintalain reunaehtoja tietojärjestelmämuutosten osalta. Puhujina olivat ICT-vastuuvalmistelija Rami Nurmi Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksesta, Health Care & Life Science Industry Leader Lauri Salmivalli, Deloittelta ja OTK, osakas Pilvi Takala, PTCS Services Oy:sta.  

Päivän päätteeksi käytiin kaksi paneelikeskustelua teemalla yhteistyö ja työnjako tulevassa rakenteessa. Paneelikeskustelujen vetäjänä toimi AKUSTI-foorumin projektipäällikkö Jani Jussila Kuntaliitosta, osallistujina oli edustajia sekä maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatioista, sairaanhoitopiireistä, kunnista, kansallisista ICT-toimijoista ja in-house-palveluntarjoajista.  

Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
  • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
  • Kokonaisarkkitehtuuri
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili
tags