Tukea viestinnän hankintoihin

Viestinnän ja markkinoinnin palveluja hankitaan entistä enemmän vapailta markkinoilta. Muiden kuntien ja kollegojen kokemukset ovat arvokkaita kilpailutuksia ja hankintoja suunniteltaessa.

Viime syksyn kuntakyselyn perusteella 21 prosenttia kunnista käyttää säännöllisesti ostopalveluja viestintätehtävien hoitamisessa. Toisinaan viestintäpalveluja ostaa 43 prosenttia kunnista. Viestinnän resurssit ovat yleisesti ottaen kasvussa, joten hankintoihinkin on ehkä entistä enemmän varaa.

Vantaan kaupunki teki laajan viestintäpalvelujen kilpailutuksen, jonka lopputuloksena valittiin kolme yritystä kolmeen eri hankintojen ryhmään. Ryhmien sisällä käytetään valittuja yrityksiä pienissä hankinnoissa etusijajärjestyksessä, ja isoissa hankinnoissa järjestetään kevennetty kilpailu valittujen kolmen yrityksen kesken.

"Pienet, yksittäiset hankinnat voidaan tehdä nopeasti ja niihin on varatoimittajat, jos ensimmäinen kumppani ei pysty juuri nyt tuottamaan palvelua. Kaupungin brändistrategia sitoo kaikkia toimittajia, joten yhtenäisyys säilyy, vaikka toimialojen asiat ovat erilaisia ja palvelujen tuottajakin saattaa vaihdella", sanoo Vantaan viestintäjohtaja Päivi Rainio.

Vantaan malli on yhtenä esimerkkinä viestintäpalvelujen hankintaoppaassa, jota Kuntaliitossa kevään aikana kootaan. Pohjana on vuonna 2009 ilmestynyt opas Kunta viestintäostoksilla sekä Kuntaliiton ja TEM:n ylläpitämän Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntemus.

Tagit