Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 117

Tuloksellisuuserän ja lomarahan kirjaamisesta vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä

Lausunto 117

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen helmikuussa 2018 allekirjoittaman erillisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle tai työntekijälle maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä tuloksellisuuteen perustuva erillinen kertaerä.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 117 tuloksellisuuserän kirjaamisesta kunnan tilinpäätöksessä. Lausunnon mukaan tuloksellisuuserä kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi, koska työnantajalle syntyy maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana.

Kuntajaosto täydensi samalla 27.9.2016 antamaansa lausuntoa 114 kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahan kirjaamisesta vuoden 2016 tilinpäätökseen. Vuoden 2019 aikana päättyvän lomanmääräytymisvuoden tammi-maaliskuussa kertyvät lomarahat maksetaan vähennettynä. Lomarahojen leikkaus vaikuttaa siten vuoden 2019 kuluihin kolmen kuukauden lomarahojen osalta. Lomaraha kirjataan vuoden 2019 tilinpäätöksessä tavanomaisen tason mukaisesti.

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta