Tuloksia päättyneistä kunta-alan energiatehokkuussopimuksista ja mukaan uuteen

Päättyneissä kunta-alan energiatehokkuussopimuksissa ja energiaohjelmassa oli vuosina 2008-2016 mukana kaikkiaan 117 kuntaa ja 15 kuntayhtymää.

Tänä aikana ne investoivat energiatehokkuuden parantamiseen 159 M€ ja tekivät 4188 energiansäästötoimenpidettä.

Nämä kunnat ja kuntayhtymät tehostivat energiankäyttöään 450 miljoonalla kilowattitunnilla vuodessa. Tällä energiamäärällä lämmittäisi vuodessa 15 000 omakotitaloa.

Rahallinen vuosisäästö on 34 M€. Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen puolestaan on 140 000 tonnia vuodessa.

Mukaan uuteen energiatehokkuussopimukseen vielä tänä vuonna

Uuteen kuntien energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025 on (tilanne 18.1.2018) liittynyt 64 kuntaa ja 4 kuntayhtymää. Sopimuksen väestökattavuus on jo suuruusluokaltaan 60 %.

On tärkeää, että sopimuksen piiriin saadaan vielä kuluvan vuoden aikana lisää kuntia. Tällä varmistetaan järjestelmällinen työ kuntien energiankäytön hallintaan, käyttökustannussäästöihin sekä kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin.

Sopimusmenettelyn kautta voidaan välttyä mahdollisilta uusilta lakisääteisiltä velvoitteilta. Lisäksi sopimus mahdollistaa valtion tuen myös tavanomaisiin energiainvestointeihin ja katselmuksiin.

Tarkoituksemme on vuoden 2018 aikana järjestää yhdessä Motivan kanssa muutama kunnille tarkoitettu alueellinen tapahtuma vuoden 2018 aikana sopimuksiin ja ajankohtaisiin ilmasto- ja energia-asioihin liittyen.

Tagit