Uusi ilmoituskäytäntö ARA-rakentamiseen luovutetuista asuntotonteista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Suomen Kuntaliitto ovat yhteistyönä laatineet ohjeen kunnille. Ohje koskee tontin luovuttamista valtion tukemaan ARA-tuotantoon sekä kunnan myöntämiä takauksia asuntotuotantoa varten.

Kirjeessä annetaan ohjeet uudesta kuntia koskevasta raportointikäytännöstä. Sen avulla ilmoitetaan EU:lle tiedot tonteista, jotka kunta luovuttaa sosiaaliseen asuntotuotantoon alle markkinahinnan.

Kun kunta myy tai antaa vuokralle omistamansa tontin ARA-tuotantoa varten alle markkinahinnan, hinnan erotus katsotaan kunnan maksamaksi valtiontueksi. Tällainen tuki voidaan katsoa EU-oikeudessa niin sanotuksi SGEI-tueksi. Kunnan on raportoitava tällaiset tuet vuosittain ARAlle tästä vuodesta alkaen. Uusi raportointikäytäntö on osa EU:n ja jäsenvaltioiden välistä normaalia yhteydenpitoa, eikä sillä ole sisällöllistä vaikutusta kuntien aktiiviseen tontinluovutukseen. On tärkeää, että kunnat jatkossakin käyttävät koko asunto- ja maapolitiikan välineistöään kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi.

Raportointivelvollisuus EU:lle hoidetaan siten, että ARA kerää tarvittavat tonttitiedot vuosittaisella kyselyllä ja toimittaa ne edelleen ympäristöministeriölle ja komissiolle. Kunnat täyttävät kyselyyn seuraavat tiedot luovutettujen ARA-tonttien osalta:

  • tontin osoite ja kiinteistötunnus
  • tontin luovutuksensaaja tai vuokraaja
  • tontin luovutushinta tai vuosivuokra ja vuokra-aika sekä arvio markkinaehtoisesta luovutushinnasta tai vuosivuokrasta
  • ARAlta haettava tukityyppi
  • tontin luovutusajankohta (kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohta)

ARA lähettää kunnille alkuvuodesta 2019 linkin kyselyyn ja kunnat täydentävät siihen tiedot vuoden 2018 luovutuksista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!