Uusi JHS Taloustietojen raportointi ja päivitetty JHS Tililuettelo

JHS-suositukset

JHS 205 kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Kunnille ja kuntayhtymille on hyväksytty uusi JHS 205 Taloustietojen raportointi, joka tulee voimaan 1.1.2021. Suosituksessa kuvataan, mitä taloustietoja kuntien ja kuntayhtymien on raportoitava Valtiokonttorille virallisten tilinpäätöslaskelmien ja investointitietojen lisäksi. Koska mukana on runsaasti uusia raportoitavia taloustietoja, on syytä perehtyä suosituksen sisältöön jo hyvissä ajoin ja varmistaa tietojen saatavuus.

Tilinpäätöslaskelmien ja investointitietojen lisäksi raportoitavat kokonaisuudet ovat:

  1. takaukset
  2. PPP-hankkeet (public-private partnerships, elinkaarihankkeet)
  3. energiatehokkuussopimukset
  4. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset
  5. kuntien ja kuntayhtymien omistamiin yhteisöihin liittyvät tiedot
  6. muut tiedot.

Suositus on julkaistu täällä: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/205

Pävitetty JHS 192 kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Kuntien ja kuntayhtymien JHS 192 tililuettelo on päivitetty, mutta se tulee voimaan vasta 1.1.2021. Tehdyt muutokset ovat pääasiassa teknisiä kuntalain ja kirjanpitolain perusteella. Tilien sisällöt eivät ole muuttuneet; tosin Palvelusetelien kirjaaminen siirtyy Tuet ja avustukset -ryhmästä Palvelujen ostoihin vuonna 2021. Joitain uusia tilejä on lisätty mm. JHS 205 Taloustietojen raportoinnin takia. Tililuetteloon on merkitty sinisellä pohjalla ne tilit ja tehtävät, jotka ovat siirtymässä tuleville maakunnille. Uutta on liite 4, jossa on ohjeita vakuutuskorvausten kirjaamiseksi. Tilinumerointi on pääasiassa pysynyt ennallaan lukuun ottamatta joitain muutoksia.

JHS 192 tililuettelon päivitys on kuitenkin julkaistu jo nyt, jotta kunnat ja kuntayhtymät pystyvät testaamaan taloustietoaineiston toimittamista xbrl-muodossa Valtiokonttorille.

Päivitetty suositus on julkaistu täällä: http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-192-paivityshanke

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista