Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu 2019 lukien

Jätelain muutos on hyväksytty eduskunnassa toukokuun puolivälissä. Muutoksessa kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajataan seuraavasti:

  • asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen vuoden 2019 alusta lukien kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmäalueilla ja
  • enintään kolmen vuoden siirtymäajalla lain voimaantulosta kunnan järjestämän kuljetuksen alueilla.

Kunnan vastuulta poistuu yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yksityisen koulutustoiminnan yhdyskuntajäte sekä mm. valtion ja seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Näiden jätteiden jätehuollon järjestämisestä vastaa jatkossa jätteen haltija itse. Kunnan vastuulle jää nykyiseen tapaan asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvä vaarallinen jäte sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyskuntajätteet niin kauan kuin kunta on palvelujen järjestäjä. Kunnalla säilyy myös velvollisuus kapasiteettinsa puitteissa järjestää jätehuolto toissijaisesti, mikäli yksityinen palveluntarjonta on puutteellista.

Poikkeamana hankintalakiin jätelaissa säädetään vuodesta 2019 lukien myös kunnan jätehuollon toimialalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettavasta markkinaehtoisen toiminnan ulosmyyntirajasta. Kuntaomisteisiin jätehuoltoyhtiöihin ei sovelleta hankintalaissa säädettyä markkinaehtoista toimintaa rajoittavaa 500 000 euron rajaa lainkaan. Lisäksi yksikön ulosmyyntiraja on 10 prosenttia vuoden 2029 loppuun saakka. Ulosmyyntiraja laskee viiteen prosenttiin ilman hankintalain mukaista euromääräistä rajoitusta vuoden 2030 alusta lähtien. Ulosmyyntirajoja sovelletaan kunnan järjestämiin jätteen keräys-, kuljetus-, hyödyntämis- ja loppukäsittelypalveluihin.

Tagit
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka