Yhteiset toimintatavat ja parempaa laatua julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin

Julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen toimintatapoja pyritään yhdistämään. Valtiovarainministeriö on asettanut Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän, jossa on laaja edustus valtion ja kuntien viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Työryhmän tehtävänä on etsiä yhtenäisiä asioinnin toimintatapoja hyödynnettäväksi digitaalisissa palveluissa yli hallinnonala- ja prosessirajojen. Ryhmä tekee myös esityksen siitä, miten yritysten velvoittaminen julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa.

Kunta-alalta mukana työryhmässä ovat Turun ja Vantaan kaupunkien edustajat sekä Kuntaliitosta kehityspäällikkö Outi Lehmijoki. 

Työryhmän työ liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Digitaalisten palvelujen ja toimintatapojen tavoitetilassa vuonna 2022 viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että sähköinen kanava on aina käytettävissä. 

Samaan tavoitteeseen liittyy myös asiointipalvelujen laadun edistämistyö. Tässä työssä ryhdytään kehittämään laatukriteeristöä, itsearviointia ja palvelukokemuksen mittaamista. Valtiovarainministeriö käynnistää kaksi työskentelyryhmää, joiden toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiointipalveluiden laadun kehittämisestä kiinnostuneet.

Lisätietoa: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toimintatapoja-ja-laatua-kehit…

 

Tagit