Yhteispalvelun neuvottelukunta aloitti toimintansa

Valtioneuvosto on asettanut julkisen hallinnon yhteispalvelun kehittämistä tukevan yhteispalvelun neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020. Ensimmäinen kokous pidettiin 22.1.

Julkisen hallinnon yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten sekä Kelan välisiin sopimuksiin viranomaisten asiakaspalvelujen tarjoamisesta yhteistyössä ja kootusti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä. Asetetun yhteispalvelun neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua yhteispalvelun suunnittelua ja kehittämistä koskevien asioiden valmisteluun. Tavoitteena on, että yhteispalvelussa noudatetaan valtakunnallisesti yhdenmukaisia menettelytapoja ja -keinoja. Viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Yhteispalvelun neuvottelukunnassa eri palveluntarjoajien ja sidosryhmien edustajat neuvottelevat yhteispalvelutoiminnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta, järjestämisestä ja kehittämisestä. Yhteispalvelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan neuvottelukunta muun muassa edistää digitalisaatiota ja sähköisen asioinnin käyttöä sekä tekee ehdotuksia yhteispalvelussa hoidettavien asiakaspalvelujen palveluvalikoiman kehittämisestä. Neuvottelukunta seuraa yhteispalvelun asiointipisteverkoston kehitystä ja tarvittaessa tekee ehdotuksia sen kehittämisestä asiakastarpeita vastaavaksi palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Neuvottelukunta edistää yhteistyötä yhteispalvelutoimintaan liittyvien keskeisten toimijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee yhteispalvelun asiointipisteiden henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja Marko Puttonen valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajana kehityspäällikkö Outi Lehmijoki Suomen Kuntaliitosta.

 

Tagit