Yhteistyö kasvun ja työllisyyden palveluissa puhutti maakuntafoorumissa 4.12.

Joulukuisen maakuntafoorumin aiheena oli kasvupalvelut ja työllisyys kuntien ja maakuntien yhteistyönä. Foorumissa luotiin katsaus kasvupalvelu-uudistuksen tilanteeseen ja tarkasteltiin yhteistyön paikkoja, yhdyspintoja, yhteistyörakenteita ja mahdollisia ratkaisuja työllisyys- ja yrityspalveluissa.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen avasi päivän tarkastelulla työllisyysasteen kehitykseen niin Suomessa kuin muissa OECD-maissa. Uudistukseen liittyen Koskinen muistutti Kuntaliiton näkemyksen sopimuksellisuudesta eli myös kasvupalvelujen osalta maakunnan tulee voida sopia alueen kuntien kanssa tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä, työnjaosta ja resurssien kohdentamisesta yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseen. Näin saataisiin paikallisesti parhaat ratkaisut käyttöön.

Päivä koostui kaikkiaan neljästä eri osiosta, joissa jokaisessa tuotiin esille niin valtion, maakuntavalmistelun kuin kunnan näkökulmia kyseiseen teemaan liittyen. Ensimmäisessä osiossa luotiin ajankohtaiskatsaus kasvupalvelu-uudistuksen kokonaisuuteen ja lainsäädännön etenemiseen. Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä puhui työn murroksesta ja totesi, että korkean työllisyysasteen takana on menestyvät yritykset. Kasvupalvelulainsäädännön kokonaisuus on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, viimeisimpänä eduskunnalle on jätetty lakiesitykset kasvupalveluvirastosta ja asiakastiedon käsittelystä.

Filatov Tarja

Kansanedustaja, Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov

Kansanedustaja ja Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov totesi, että 220 000 työpaikkaa syntyy ja kuolee vuosittain. Filatov nosti esiin niitä eri näkökulmia, joita eduskuntakäsittelyssä on tullut markkinatoimijoihin liittyen: millaisia markkinoita on syntymässä, entä miten hallitaan mahdollisia riskejä. Myös tietosuojakysymykset askarruttavat.

Johtaja Jarkko Huovinen Kuntaliitosta toi esille kuntien elinvoimatekijöitä, joita on mm. kuntien palvelut elinkeinojen ja yritystoiminnan edistämiseksi. Näiden palvelujen yhteensovitus tulevien kasvupalvelujen kanssa tapahtuu järjestämisen tasolla.

Toisessa osiossa esiteltiin valmistelutyötä ja erilaisia ratkaisuja maakunnan ja kunnan yhdyspinnoilla. Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen loi katsauksen työttömien työ- ja toimintakyvyn tukemiseen maakunnassa. Kuntouttavan työtoiminta on siirtymässä maakunnan tehtäväksi uudistuksen myötä, mutta lainsäädännön uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.

Vesiluoma Timo

Muutosjohtaja Timo Vesiluoma, Satakuntaliitto

Muutosjohtaja Timo Vesiluoma kertoi Satakunnassa tehdystä kuntakierroksesta kasvupalveluvalmisteluun liittyen ja toi hyvin esiin konkreettisia yhteisiä tavoitteita, tarpeita ja yhteistyön paikkoja maakunnan ja kuntien yhdyspinnoilla yritys- ja työvoimapalveluissa.

Työllisyysjohtaja Regina Saari puolestaan valotti Tampereen alueellisen työllisyyskokeilujen jälkeisen ajan suunnitelmia eli millaista elinvoima- ja kasvupalveluyhteistyön ohjelmaa Pirkanmaalla parhaillaan valmistellaan.

Kolmannessa osiossa käytiin läpi monialaisen työllisyyttä edistävän palvelun eli TYP -palvelun jatkonäkymiä. Ajatuksiaan käytännön toiminnan jatkosta olivat jakamassa palvelujohtaja Kati Kemppainen Kainuun TE-palveluista ja palvelupäällikkö Harri Halttunen Jyväskylästä. Monialaisen palvelun tarve ei tule tulevaisuudessakaan poistumaan. TYP -palvelujen hyvät käytännöt kannattaa siirtää tuleviin uudistuksiin ja lainsäädännön tulisi mahdollistaa kaikkien mukana olevien toimijoiden mukanaolo jatkossakin. 

Lopuksi kuultiin Uudenmaan valmistelutilanteesta Uusimaa 2019-hankejohtaja Jaakko Pesolaa. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö kertoi, millainen aikataulu Uudenmaan erillisratkaisun valmistelulla on ollut, miten valmistelu on edennyt ja miten yhteistyötä tullaan tekemään tulevan maakunnan kanssa.

Varatoimitusjohtaja Timo Reina päätti antoisan ja runsassisältöisen päivän toteamalla, että tähänastisen valmistelutyön ainespuista on rakentumassa suomalainen malli, jossa tulee huomioida paikalliset ja alueelliset tarpeet ja antaa tilaa keskustelulle.

 

Foorumin esitykset sekä linkki puheenvuorojen jälkitallenteisiin löytyvät tapahtumasivulta.

Tags