Tulevaisuuden kunnan digitalisointi

Yhteistyötä ja avointa ohjelmistokehitystä tukeva yhteisö nimeltä Kunta.fi on aloittanut toiminnan!

Kuntaliiton koordinoima Kunta.fi yhteisö piti ensimmäisen koordinaatioryhmän kokouksen Kuntatalolla 12.3.2018. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa toimintaa koskevat sopimukset, kuntakohtaiset hinnat ja toiminnan perustana oleva Avoimen tuotteen hallintamalli.

Toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 10 kuntaa, joista useimmat pääsivät mukaan koordinaatioryhmän tapaamiseen. Koordinaatioryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tehtävä on päättää Kunta.fi toimintaan liittyvistä asioista.

Ensimmäinen koordinaatioryhmän tapaaminen oli tärkeä monessa mielessä. Tapaamisessa sovittiin tärkeitä asioita, mutta sen lisäksi tapaaminen oli konkreettinen alku yhteiselle toiminnalle. Tapaamisen jälkeen kunnat sitoutuvat yhteisön jäseniksi, mikä on koordinoidun toiminnan kehityksen edellytys.

Seuraavaksi Kunta.fi:n tavoitteena on luoda ja julkaista helposti hyödynnettävät Drupal 7 ja 8 pohjaiset alustat kuntien verkkopalvelujen kehittämisen tueksi. Julkaistut alustat ja komponentit tullaan julkaisemaan Kuntaliiton Github - tilin alle. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan myös konsepti ja tarvittavat työkalut esim. testausta ja versionhallintaa varten Avoimen tuotteen hallintamallin rinnalle.

Kiinnostusta toimintaa kohtaan on tullut useista kunnista ja yhteisön odotetaan kasvavan toiminnan nyt alettua. Toiminta ei ole riippuvaista yhdestä teknologiasta ja tarkoitus on laajentaa toimintaa muihin teknologioihin Drupalin lisäksi. 

Seuraava koordinaatioryhmän tapaaminen järjestetään noin parin kuukauden päästä kesäkuussa.

Kunta.fi toiminta on osa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi - projektia. Toiminnalle haetaan jatkuvuutta ja sen tulee olla vaikuttavaa. Kunta.fi toimintaa ohjaa palvelukoordinaattori Mikko Malmgren ja tekninen arkkitehti Antti Tuppurainen.

Toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Mikko Malmgreniin. Lisätietoa löytyy myös Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntafi

 

 

 

Tagit