Yli puolet naiskuntajohtajista kokenut häirintää asemansa vuoksi

Kuva: Kunnanjohtajien kokema häirintä

Kuntajohtajista 41 prosenttia ilmoittaa kokeneensa uhkailua tai häirintää asemansa vuoksi. Yleisimpiä uhkailun muotoja olivat asiaton palaute mediassa, sanalliset uhkaukset ja uhkaukset esimerkiksi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton, Kevan ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhteisestä kuntajohtajien työhyvinvointikyselystä, johon vastasi kesäkuussa 184 kuntajohtajaa.

Naispuoliset kuntajohtajat kokevat uhkailua tai häirintää selvästi useammin kuin miehet. Kuluneen valtuustokauden aikana naisjohtajista häirintää oli kokenut 60 prosenttia ja miehistä 36 prosenttia.

Vanhimmat ja pitkään kuntajohtajina toimineet puolestaan kokevat häirintää muita vähemmän. Yli 20 vuotta kuntajohtajina toimineista 25 prosenttia oli kokenut häirintää, kun taas 3 - 5 vuotta toimineista häirintää oli kokenut 59 prosenttia.

Kyselyn mukaan kuntajohtajien häirintä oli yleisintä alle 5 000 ja 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa ja vähäisintä yli 100 000 asukkaan kaupungeissa.

Ilkivalta ja seksuaalinen häirintä harvinaista

Selvästi yleisin koettu häirinnän tapa oli asiaton palaute mediassa, jota ilmoitti kokeneensa 61 prosenttia kaikista vastaajista. Yleisiä häirinnän muotoja olivat myös sanalliset uhkaukset sekä uhkaukset eri välineiden, kuten sähköpostin ja puhelimen, välityksellä. Tällaista häirintää oli kokenut 39 - 44 prosenttia vastaajista.

 - Fyysinen vahingoittaminen, ilkivalta ja seksuaalinen häirintä on sen sijaan on harvinaisempaa. Häirintää kokeneista kuntajohtajista neljä prosenttia ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää. Ilkivallan osuus oli myös neljä prosenttia, kertoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kunnissa laadittava toimintaohjeet häirintätapausten käsittelyyn

Häirintäkokemukset ovat vähentyneet kuluneen 10 vuoden aikana lähes 10 prosenttiyksikköä. Vuonna 2008 kuntajohtajista 53 prosenttia ilmoitti kokeneensa häirintää.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan kunnissa olisi hyvä olla laadittuna toimintaohjeet niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kokemien uhkailu- ja häirintätapausten varalle.

- Uhkailusta ja häirinnästä on tarpeellista keskustella enemmän kunnissa ja myös julkisuudessa, ja nostaa häirintään puuttuminen entistä vahvemmin myös koulutusten aiheeksi, Koskinen kommentoi tulosta.

Tags