Ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarveselvitys on julkaistu

Huoltovarmuuskeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvitettiin päivystystarvetta ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa vuoden 2020 alusta alkaen. Selvitys toteutettiin Kuntaliitossa 1.3. - 31.5.2018 välisenä aikana. Selvitys on julkaistu Kuntaliiton verkkojulkaisuna ja on saatavissa tästä linkistä

Selvityksessä ehdotetaan, että maakunnan terveydensuojeluviranomaisen tulisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden ja terveydensuojelulakiin tulisi lisätä tätä koskeva säännös. Maakunnan harkintaan tulisi jättää tavoitettavuudessa tarpeellinen vasteaika sekä tavoitettavuuden järjestämistapa. Päivystys tulisi olla mahdollista järjestää myös maakuntien yhteistyönä. Maakunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja vesihuollon asiantuntijoiden päivystystarve olisi maakunnan harkinnassa.

Maakunnan tulvatehtäviä hoitavien asiantuntijoiden tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella tulisi järjestää pelastuslaitoksen päivystyksen kautta tai maakuntien yhteistyönä. Tulvan uhatessa tai tulva-aikaan tulvatehtäviä hoitava asiantuntija on tarpeen määrätä virka-ajan ulkopuolella varallaoloon, mutta muuna aikana tavoitettavuustarve olisi maakunnan harkinnassa.

Kainuun maakuntaan keskitettävän patoturvallisuusviranomaisen tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella tulisi järjestää pelastuslaitoksen päivystyksen kautta. Patoturvallisuuden ollessa uhattuna patoturvallisuusviranomainen on tarpeen määrätä virka-ajan ulkopuolella varallaoloon, mutta muuna aikana tavoitettavuustarve olisi maakunnan harkinnassa.

Linkki raporttiin

Lisätietoja:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!