Ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarveselvitys on julkaistu

Huoltovarmuuskeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvitettiin päivystystarvetta ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa vuoden 2020 alusta alkaen. Selvitys toteutettiin Kuntaliitossa 1.3. - 31.5.2018 välisenä aikana. Selvitys on julkaistu Kuntaliiton verkkojulkaisuna ja on saatavissa tästä linkistä

Selvityksessä ehdotetaan, että maakunnan terveydensuojeluviranomaisen tulisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden ja terveydensuojelulakiin tulisi lisätä tätä koskeva säännös. Maakunnan harkintaan tulisi jättää tavoitettavuudessa tarpeellinen vasteaika sekä tavoitettavuuden järjestämistapa. Päivystys tulisi olla mahdollista järjestää myös maakuntien yhteistyönä. Maakunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja vesihuollon asiantuntijoiden päivystystarve olisi maakunnan harkinnassa.

Maakunnan tulvatehtäviä hoitavien asiantuntijoiden tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella tulisi järjestää pelastuslaitoksen päivystyksen kautta tai maakuntien yhteistyönä. Tulvan uhatessa tai tulva-aikaan tulvatehtäviä hoitava asiantuntija on tarpeen määrätä virka-ajan ulkopuolella varallaoloon, mutta muuna aikana tavoitettavuustarve olisi maakunnan harkinnassa.

Kainuun maakuntaan keskitettävän patoturvallisuusviranomaisen tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella tulisi järjestää pelastuslaitoksen päivystyksen kautta. Patoturvallisuuden ollessa uhattuna patoturvallisuusviranomainen on tarpeen määrätä virka-ajan ulkopuolella varallaoloon, mutta muuna aikana tavoitettavuustarve olisi maakunnan harkinnassa.

Linkki raporttiin

Lisätietoja:

Tagit
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti