Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen työ käyntiin - paikkariippumattomuus on tulevaisuutta

Kuntaliitto on mukana valtiovarainministeriön asettamassa strategiahankkeessa, jonka tarkoituksena on tukea alueellistamislainsäädännön uudistamista kuluvalla hallituskaudella. Hankkeen tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla niin virastojen tehtävien toteuttamiseksi kuin kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi ja mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Kuntaliitto katsoo, että monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat aluekehittämisen ja elinvoiman edistämisen näkökulmasta merkittäviä teemoja.

Hanke päättyy maaliskuussa 2020. Valmisteluryhmässä Kuntaliiton edustajana on kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen ja varaedustajana johtaja Jarkko Huovinen.

Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö