Antti Rinne Työllisyystiistain vieraana 22.10: Kuntien vahvuuksia työllisyyspolitiikassa on hyödynnettävä entistä enemmän

Antti Rinne

Pääministeri Antti Rinne oli Työllisyystiistain erikoisvieraana 22.10. keskustelemassa kuntien talouden ja työllisyyden näkymistä. Rinteen mukaan kaikkia keinoja, luovia kokeiluita ja hallituksen ja kuntien välistä yhteispeliä tarvitaan nykyisen työllisyysasteen nostamiseksi riittävälle tasolle tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jokaisen työikäisen ja -kykyisen panosta.

Rinne peräänkuuluttaa tukea etenkin työelämässä ensiaskeleitaan ottaville nuorille sekä osittain työkykyisille.

- Tarvitsemme toimenpiteitä, jotka yhteistyössä erityisesti kuntien kanssa mahdollistavat polun sekä ensimmäistä kertaa että takaisin työelämään, Rinne linjaa.

Keskusteltaessa kuntien roolista työllisyydenhoidossa Rinne alleviivaa vastuun jakamista ja yhteistyötä.

- Nykyhallitus haluaa toimia kuntien kumppanina, ei ylhäältä määräten.

Kumppanuutta Rinteen mukaan rakennetaan hyödyntämällä kaikkien osapuolten osaamista. Kuntien ehdottomaksi vahvuudeksi työllisyyspolitiikan osalta hän lukee syvällisen ymmärryksen paitsi paikallisesta yritys- ja elinkeinoelämästä, myös kuntalaisten arjesta. Rinne näkee nämä voimavaroina, jotka kasvattavat kuntien roolia entistä keskeisemmäksi tulevaisuuden työllisyydenhoidossa.

Kunnilta pääministeri toivoo rohkeutta hypätä mukaan luoviinkin työllisyyskokeiluihin. Lisätyöpaikkojen syntymiseen tähtääviin erilaisiin malleihin voisi Rinteen mukaan liittyä niin koulutusta kuin paikallisten elinvoimatekijöiden vahvistamista.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan täältä. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää