APTJ-tilannekuvaselvitys vuosille 2019-2025

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen keskeisimmät riskit liittyvät järjestelmäkehitykseen, resursointiin, hankintaan ja kokonaisuuksien hallintaan

Lyhyen aikavälin muutokset

AKUSTI-foorumin tuottamassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) tilannekuvaselvityksellä kuvattiin valtakunnallisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin muutoksia APTJ-markkinassa terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon osalta.

Selvitykseen kuuluneessa riskianalyysissä tunnistettiin myös keskeisimmät riskit, analysoitiin niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta, sekä koottiin keskeiset toimenpide-ehdotukset niiden hillitsemiseksi.

Selvityksessä julkaistut materiaalit.

Tags