Ensimmäinen opas kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatimiseen julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut ensimmäisen oppaan kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelijoille ja päättäjille. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatimiselle ei ole aikaisemmin julkaistu varsinaista ohjetta ja käytännöt ovat vaihdelleet. Oppaan tarkoituksena on informaatiotuen lisäksi nostaa esiin ympäristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.

Opas tuotettiin Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteisesti rahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa ja sujuvoittaa määräysten antamista sekä kannustaa kuntia laatimaan ja päivittämään määräyskokoelmiaan.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain nojalla asetettavia kunnallisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on täydentää paikallista ympäristönsuojelua. Kuntaliitossa tehdyn selvityksen mukaan vuonna 2014 noin kaksi kolmasosaa kunnista oli antanut ympäristönsuojelumääräyksiä, joten ne ovat suhteellisen laajasti käytetty normiohjausmenetelmä. Ympäristöolosuhteissa ja niihin kohdistuvissa paineissa on runsaasti paikallisia eroja. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat keino huolehtia paikallisen ympäristön elinkelpoisuudesta olosuhteisiin parhaiten soveltuvilla normeilla.   

Tutustu oppaaseen.

Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • maa-aineslaki
  • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö