EU ja kansainvälisyys sekä tasa-arvo ja maahanmuutto Kuntamarkkinoilla

Vuoden odotetuin kunta-alan tapahtuma Kuntamarkkinat järjestetään jälleen 11.-12.9.2019 Kuntatalolla Helsingissä. Monipuolisessa ohjelmassa on huomioitu myös Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Teemoina mm. Suomen painopisteet Euroopan unionissa sekä kuntien sosiaalinen kestävä kehitys YK:n tavoitteiden valossa.

Kuntien sosiaalinen kestävä kehitys YK:n tavoitteiden valossa keskiviikkona 11.9.2019 klo 09.00-09.45

YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita vuosille 2016-2030. Kestävän kehityksellä tarkoitetaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Päävastuu 17 erilaisen tavoitteen toteuttamisesta on valtioilla. Monet kestävän kehityksen kannalta keskeiset ratkaisut tehdään myös paikallistasolla. Tule keskustelemaan mitä sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa kunnan toiminnassa!

Suomen painopisteet Euroopan unionissa keskiviikkona 11.9.2019 klo 10.00 - 10.45

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajana 1.7.-31.12.2019. Miten Suomen painopisteet näkyvät EU-puheenjohtajakauden teemoissa, mihin Euroopan unioni on menossa ja mitä Suomen tulisi tavoitella? Itämeren alueen ja Arktisen alueen yhteistyö on monella tapaa tärkeää alueille ja kunnille nyt ja tulevaisuudessa. Millaisia painotuksia Suomella on EU-puheenjohtajakaudella Itämeren ja Arktisen alueen osalta?

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus keskiviikkona 11.9.2019 klo 11.00 - 11.45

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi EU:n oikeuden perusperiaatteista. EU vaikuttaa myös kansalaistensa yhdenvertaisuuteen. Kunnat ovat avainasemassa EU:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden toteuttamisessa käytännössä ihmisten arjessa. Tule kuulemaan miten Suomi EU:n puheenjohtajamaana edistää EU:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa, siis kuntalaisten syrjimättömyyttä, hyvinvointia, tasa-arvoisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä -paneeli torstaina 12.9.2019 klo 11.00 - 11.45

Ammatillisen osaamisen kehittäminen on niin kuntalaisten kuin alueen elinvoiman kannalta yhä tärkeämpää. Jatkuva oppimisen sekä oikea-aikaisten räätälöityjen osaamisen kehittämisen palvelujen avulla voidaan parantaa niin maahanmuuttajien kuin työttömien mahdollisuuksia työllistyä.

Tutustu Kuntamarkkinoiden monipuoliseen ohjelmaan sekä ilmoittaudu mukaan: https://kuntamarkkinat.fi/
Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tagit