Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon edustajat kokoontuivat Kuntatalolla

 Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon hallitus ja valtiosihteeri Martti Hetemäki

Kuntaliiton puheenjohtaja Sirpa Paatero ja toimitusjohtaja Minna Karhunen toivottivat tänään tervetulleiksi vierailijat 40 eri maasta, kun Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon hallituksen kokous järjestettiin Kuntatalolla. Valtioneuvosten terveiset toi valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtaja toukokuun puoliväliin saakka

Vuonna 1949 perustetun Euroopan Neuvoston keskeisiä arvoja ovat Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio. Suomi toimii tänä vuonna 70 -vuotispäiviään juhlivan neuvoston puheenjohtajana 17.5.2019 asti.

Puheenjohtajuuden kunniaksi Kuntaliitto sekä Euroopan Neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunta järjestivät kongressin hallituksen kokouksen Suomessa.

Kongressin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat eri maiden kunta- ja aluevaalien vaalitarkkailu sekä kustakin maasta määräajoin tehtävät maaraportit, joissa verrataan maan kunta- ja aluehallinnon tilaa neuvoston ja kaikkien jäsenmaiden eduskuntien hyväksymään paikallisen itsehallinnon peruskirjaan. Lisäksi kongressi antaa suosituksia kunta- ja aluehallinnon kehittämiseksi jäsenmaissa.

Neuvoston toimintaa ovat varjostaneet viime vuosina Krimin valtauksesta aiheutunut Venäjän valtuuskunnan sulkeminen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta, minkä johdosta Venäjä ei ole maksanut jäsenmaksuaan järjestölle. Neuvosto kiinnittää erityistä huomiota niin sanottuihin eurooppalaisiin arvoihin kuten demokratiaan, tasa-arvon toteutumiseen, vähemmistöjen oikeuksiin, syrjinnän ehkäisyyn, korruption vastustamiseen ja sosiaalisen koheesion edistämiseen sekä että Euroopan historian ja kulttuuriperinnön arvostamiseen.

Tagit