Euroopan vihreän kehityksen ohjelma julkaistu

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) julkaistiin viime viikolla Brysselissä. Tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ohjelma sitoo yhteen kaikki EU-politiikan osa-alueet ja tuo muutoksia myös kuntien toimintaan tulevaisuudessa. Kuntaliitto seuraa ohjelman toteuttamista kuntien ja alueiden näkökulmasta.

- Kunnat ovat oma-aloitteisesti asettaneet kunnianhimoisia ympäristötavoitteita ja tekevät päivittäin työtä niiden saavuttamiseksi. Kunnat tarvitsevat työlleen kuitenkin myös valtion ja EU:n tukea. Kuntaliitto pyrkii vaikuttamaan kansalliseen ja EU-tason politiikkaan niin, että kunnat onnistuvat tavoitteissaan, kertoo ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Myös ohjelman vastuullinen komissaari Frans Timmernmans on korostanut paikallisen tason merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siirryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa kuntien toimenpiteet esimerkiksi julkisen liikenteen ja energia-asioiden saralla ovat merkittäviä.

Vuoden 2020 maaliskuussa on luvassa ehdotus ilmastolaiksi, jonka avulla tuetaan pitkäaikaisia investointeja ja siirtymävaihetta sekä ohjataan EU:ta kohti hiilineutraaliutta. Tulossa on aloite rakennusten energiatehokkuussaneerauksista sekä kestävän ja älykkään liikenteen strategia.

- Lisäksi kuntien toimintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi tulossa oleva uusi kiertotalouden toimintaohjelma, EU:n biodiversiteettistrategia sekä ympäristön pilaantumista ehkäisevä nollapäästöohjelma. Jatkossa erilaisia päästöihin liittyviä ohjelmia ja direktiivejä päivitetään ja energiaverotusta uudistetaan, Riipinen sanoo.

Euroopan komissio tiedostaa, että ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää rahoitusta. Vihreän kehityksen ohjelmassa esitellään erilaisia rahoituskeinoja ja -mahdollisuuksia toimenpiteiden toteuttamiseen. Komission tavoitteena on käyttää tulevasta seitsenvuotisesta budjetistaan 25 prosenttia ilmastotoimiin. Lisäksi komissio lupaa esitellä vuonna 2020 Kestävä Eurooppa -investointiohjelman sekä vihreän rahoituksen strategian, jonka tavoitteena on edistää yksityisen sektorin osallistumista vihreän siirtymisen rahoittamiseen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!