Päätöksen tiedoksianto

Hallintolain yleistiedoksiantomenettely muuttuu vuodenvaihteessa

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Virallista lehteä käytetään vain poikkeustilanteissa.

Yleistiedoksiantomenettely 1.1.2020 alkaen

Yleistiedoksiannossa asiakirja (esimerkiksi hallintopäätös) pidetään määrätyn ajan nähtävillä viranomaisessa. Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Jos poikkeuksellisesti ilmoitusta ei voida julkaista kunnan verkkosivuilla, ilmoitus on julkaistava myös virallisessa lehdessä.

Missä tilanteissa käytetään hallintolain yleistiedoksiantoa?

Yleistiedoksiantoa käytetään, jos tavallista tai todisteellista tiedoksiantoa ei voida käyttää. Voi olla kysymys siitä, että vastaanottajaa ei tiedetä tai vastaanottaja pakoilee tiedoksiantoa eikä tiedoksiantoa voida toimittaa myöskään sijaistiedoksiantona.

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää lisäksi silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30:lle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • mitä asia koskee
 • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä
 • päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla
 • tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta

Asiakirjan nähtäville asettamista koskevassa ilmoituksessa ei saa julkaista salassa pidettäviä tietoja.

Henkilötietojen julkaiseminen

Asiakirjan nähtäville asettamista koskevassa ilmoituksessa julkaistaan vain ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tiedonsaannin kannalta. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Hallintolain yleistiedoksiantomenettely 31.12.2019 saakka

Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi kunnan ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Kai Ketelimäki

Etunimi
Kai
Sukunimi
Ketelimäki
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2088
Kännykkä
+358 40 865 6498
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • maankäyttö ja rakentaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • kuntaliitokset
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet