"Hankintojen muutosagentteja" etsitään tukemaan paikallisia hankintayksiköitä

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus pyrkii laajentamaan muutosagenttiverkostoaan kattamaan koko Suomen. Uusien KEINO-muutosagenttien haku päättyy 10.1.2020.  

KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa julkisorganisaatioiden hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä.  Osa-aikaisia KEINO-muutosagentteja on jo kuuden maakunnan alueella, ja nyt haetaan hankintojen asiantuntijoita toimimaan lopuilla 12 maakunta-alueella.

KEINO-muutosagenttina toimitaan oman työn ohessa, nykyisessä työpaikassa. KEINO-osaamiskeskus kouluttaa muutosagentit tehtäväänsä ja rahoittaa toimintaa 30 000 euron vuosittaisella avustuksella.   

Kuntaliitto on yksi KEINOn taustaorganisaatioista. 

Tarkemmat tiedot hausta löytyvät Hankintakeino.fi-sivustolla.

Tags