Henkilökohtaisen avun työnantajamalli:

Henkilökohtaisten avustajien palkkoja maksavan kunnan velvollisuudet

Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Käyttöönotto toi muutoksia palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen ja maksamiseen. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksutehtäviä varten kunta tarvitsee avustettavalta henkilöltä valtuutuksen sekä oma-aloitteisten verojen maksuviitteen.
 
Kun kunta maksaa henkilökohtaisen avustajan palkat omista varoistaan, se toimii sijaismaksajana. 
Sijaismaksajalla on ennakkoperintälain (1118/1996) mukaan velvollisuus toimittaa ennakonpidätys, vaikka työ, josta suoritus on maksettu, on tehty varsinaisen työnantajan lukuun. Sijaismaksajan on annettava tulorekisteriin ilmoitus maksamistaan palkoista ja toimittamistaan ennakonpidätyksistä. Sijaismaksajan on lisäksi ilmoitettava tulorekisteriin työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jos sijaismaksaja on perinyt ja vähentänyt työntekijälle maksamastaan palkasta työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksut voidaan määrätä varsinaiselle työnantajalle jo sijaismaksajan ilmoitusten perusteella. Pääsääntöisesti sijaismaksaja ei ole velvollinen maksamaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja, vaan niistä vastaa varsinainen työnantaja. 

Usein kunta hoitaa avustettavan henkilön puolesta myös muut työnantajavelvollisuudet. Tällöin kunta hoitaa avustettavan henkilön puolesta palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset tulorekisteriin sekä maksaa sosiaalivakuutusmaksut sosiaalivakuuttajille. Tämä perustuu erilliseen valtuutukseen/sopimukseen. 

Sijaismaksajana toimivan kunnan pitää ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kunnan oikealla Y-tunnuksella. Lisää Verohallinnon ohjeesta Kotitalous työn teettäjänä.

Tietojen ilmoittaminen

Sijaismaksajan on annettava palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Tulorekisteriin on annettava ilmoitus maksetuista palkoista ja toimitetuista ennakonpidätyksistä.Lisäksi on ilmoitettava työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Mikäli kunta sijaismaksajana toimimisen lisäksi hoitaa muutkin työnantajanvelvollisuudet, tarvitsee kunta avustettavalta henkilöltä valtuutuksen. Lisää valtuuttamisesta tulorekisterin sivuilla. Tällöin kunta voi tehdä avustettavan henkilön puolesta tulorekisteriin myös palkkatietoilmoituksen sekä työnantajan erillisilmoituksen. Ilmoitukset tulee tehdä palkanmaksukuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Työnantajasuoritusten maksaminen

Vaikka kunnan ja varsinaisen työnantajan välillä olisi sopimus/valtuutus, että kunta hoitaa kaikki työnantajavelvollisuudet, työnantajan sairausvakuutusmaksuvelvoite jää edelleen avustettavalle henkilölle. Voidakseen maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun avustettavan henkilön puolesta, tarvitsee kunta avustettavan henkilön oma-aloitteisten verojen maksuviitteen. Maksuviitteen kunta saa joko avustettavalta henkilöltä tai ottamalla yhteyttä Verohallintoon. Viitteiden massatilaukset voi tehdä Ilmoitin.fi:ssä.Tilaamista koskevat mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen ohjelmistotalo@vero.fi

Ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen maksamisen eräpäivä on aina palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. 

Velvoitteiden määrät näkyvät kuukausittain OmaVerossa 7.2.2019 alkaen. Ennakonpidätys näkyy kunnalla ja työnantajan sairausvakuutusmaksu varsinaisen työnantajan OmaVerossa.

Muualla verkossa

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset (tulorekisteri.fi)
Työnantajasuoritusten maksaminen (vero.fi)
Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuskierros

 

Jaana Viemerö

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Viemerö
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2303
Kännykkä
+358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • sosiaalihuollon lakiasiat
  • sosiaalihuollon tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet
tags