Innovaatiot ovat yleisiä kunnissa

Kuntaliiton kyselyn mukaan 95 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista on ottanut vähintään yhden innovaation käyttöön viimeisen kahden vuoden aikana. Kuntaliitto toteutti lokakuussa 2018 kunta-alan innovaatiota ja kokeiluja koskevan Innobarometri-kyselyn ensimmäistä kertaa Suomessa ja kaikissa kunnissa.

Kysely suunnattiin kunnissa ja kuntayhtymissä henkilöille, jotka vastaavat innovaatioista ja kokeiluista omassa organisaatiossaan. Saadut vastaukset kattavat 36 % Suomen kunnista. 

Innovaatiot ovat yleisiä kaikenkokoisissa kunnissa ja kaikilla toimialoilla. Yleisimpiä innovaatiotyyppejä ovat prosessi- ja organisaatioinnovaatiot, jotka uudistavat kuntien toimintatapoja. Kolme neljästä kuntien innovaatiosta edustaa tätä tyyppiä.

Yleishallinnossa yleisimpiä ovat palvelu- ja viestintäinnovaatiot. Sosiaali- ja terveysalalla, sivistystoimialalla ja elinkeinotoimialalla tyypillisimpiä ovat prosessi- ja organisaatioinnovaatiot, teknisellä ja muilla toimialoilla puolestaan palveluinnovaatiot.

Yli puolet kyselyyn vastanneiden kuntien innovaatioista on sovelluksia toisten kuntien ideoista. Innovaatioiden käyttöönottoa ovat edistäneet eniten kuntien omat työntekijät ja organisaation johtajat. Innovaatiot syntyvät myös yhteistyössä toisten kumppaneiden, kuten asukkaiden ja yritysten kanssa.

Eniten kuntien innovaatiotoimintaa edistävät omien työntekijöiden lisäksi kuntien eri yksiköiden välinen yhteistyö, uusi teknologia ja luottamushenkilöt. Suurimmaksi innovaatiotoiminnan esteeksi koettiin rajalliset taloudelliset resurssit. 

Innovaatioiden koettiin tuottavan myös monenlaista hyötyä. Kyselyyn vastanneet kertoivat niiden parantavan tehokkuutta ja lisäävän henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Innovaatiobarometri -kyselytutkimus on toteutettu Suomessa ensimmäistä kertaa syksyllä 2018 ja se on tehty yhteistyössä Kuntaliiton muiden pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa. Syyskuussa 2019 julkaistaan myös yhteispohjoismainen englanninkielinen Innovaatiobarometri, joka kokoaa eri Pohjoismaiden tulokset lyhyesti yhteen.

Lataa tutkimuksen raportti tästä.