JHS-suositukset

JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut -suositus hyväksyttiin

JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut -suositus hyväksyttiin Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa (Juhta) 9.10.2019. Kyseessä on JHS 178 Kunnan paikkatietorajapinta -suosituksen korvaava päivitys.

Suosituksessa kuvataan kuntien teknisen ja ympäristötoimen paikkatietojen sisältöpalveluja. Sisältöpalvelujen avulla kunnat ja muut palvelun tarjoajat voivat tarjota paikkatietoaineistoja yhtenäisten rajapintojen kautta.

Vuodesta 2001 lähtien on kuntien yhteistyönä kehitetty kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietoaineistojen yhteisiä tietomallikuvauksia (ns. KuntaGML-skeemat). Suositus kuvaa kuntien tietoaineistojen sisältöjä sekä rajapintoja niiden jakamiseksi.

Päivityshankkeessa on päivitetty suosituksen terminologiaa yhtenäiseksi JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suosituksen ja Geoinformatiikan sanaston 4. laitoksen kanssa. Suosituksen liitteissä on kuvattu kuntien karttakuvapalvelujen teknisiä määrityksiä ja vektorimuotoisten kyselypalvelujen tietotuotteita. Tietotuotteiden tekniset kuvaukset ovat saatavilla Kuntaliiton ylläpitämässä Github-varastossa.

Soveltamisala

Suositusta on tarkoitus käyttää kunnan teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelujen hankinnassa, määrittelyssä ja tietojärjestelmien kehittämistyössä. Suosituksessa kuvattuja sisältöpalvelujen rajapintapalveluja voidaan hyödyntää esimerkiksi osana kuntien sähköisiä asiointipalveluja.

Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja eikä kiinteistörekisteritietojen siirron kuvauksia.

Kuntien teknisen ja ympäristötoimen paikkatietojen sisältöpalvelujen rajapintojen kehittäminen tapahtuu avoimen rajapinnan hallintamallin mukaisesti. Hallintamallista ja sen mukaisten rajapintapalvelujen kehittämisestä vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Tutustu JHS 211 suositukseen ja sen liitteisiin JHS-järjestelmän sivuilla.