Uusi opas

Kaikki irti kokeiluista - Kokeiluluotsin avulla parempia tuloksia

Monimutkaisten haasteiden maailmassa pelkästään suunnittelupöydän ääressä kehitetyt ratkaisut eivät toimi. Siksi tarvitsemme enemmän nopeaa toimeen tarttumista – kokeilemalla kehittämistä, myös julkisella sektorilla. Jotta kokeiluista saadaan esiin parhaat tulokset, tarvitaan kokeilijoiden lisäksi myös kokeilujen tukijoita. Heitä varten on tänään 24.1.2019 julkaistu opas ”Kokeiluluotsi – opas kokeilujen tukijoille”. 

Opas on suunnattu erityisesti julkisella sektorilla toimiville kokeilujen tukijoille, ja sen ovat koostaneet valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliiton Me uskaltajat -ohjelma. Oppaassa perehdytään erilaisiin kokeilemisen tukemisen muotoihin, jotka on jaettu neljään teemaan: kokeilujen käynnistäminen ja tukeminen, viestintä, hyödyntäminen ja vaikuttavuus sekä hankinta ja rahoittaminen. 

Opas auttaa kokeilujen tukijoita luotsaamaan kokeiluja parempiin tuloksiin sekä välttämään kokeilujen pahimmat karikot. Kokeilukulttuuri mahdollistaa ketterän ja voimavarat tehokkaasti hyödyntävän muutostyön, jossa epäonnistumisista opitaan, tulokset jaetaan
ja mahdollistetaan näyttöön perustuva kehittäminen. Tukijoita tarvitaan tarkentamaan, sparraamaan ja kannustamaan kokeiluja täyteen kukoistukseensa.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä linjauksena on ollut kokeilukulttuurin käyttöönotto. Tavoitteena on ollut tuottaa innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palvelujen kehittämiseen, edistää omatoimisuutta ja yrittäjyyttä, vahvistaa alueellista ja paikallista yhteistyötä sekä edistää kansalaislähtöisiä toimintatapoja. Kokeilukulttuuri hallitusohjelmaan asetettuna tavoitteena on ollut maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista. Laajempana tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras innovaatio- ja kokeiluympäristö vuoteen 2025 mennessä.

Kokeiluja voivat toteuttaa niin kunnat, yritykset, yhdistykset, säätiöt, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja valtionhallinto kuin yksityishenkilötkin. Kokeilukulttuuri on koko yhteiskuntaa läpileikkaava toimintamalli, joka haastaa vanhoja rakenteita, tavoittelee uusia innovatiivisia ratkaisuja ja vaatii asennemuutosta. Jotta kokeilut pääsevät täyteen loistoonsa, kokeilujen toteuttajien lisäksi tarvitaan myös niiden tukijoita.

Tutustu oppaaseen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!