Kansallinen ennakointi 2020 -kysely kunnille ja kuntayhtymille avattu

Kansallinen ennakointi

Suomen Kuntaliitto kartoittaa ensi kertaa kuntien ja kuntayhtymien tulevaisuus- ja ennakointityötä kyselyn avulla marraskuussa 2019.

Kansalliselta kentältä puuttuu ajantasainen kokonaiskuva ennakoinnin nykytilasta: valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason  tekijöistä, verkostoista, tavoitteista, erilaisista toimintamalleista, työkaluista ja niiden vaikuttavuudesta. Kyselyn tavoitteena on luoda ajantasainen kokonaiskuva kansallisen ennakoinnin nykytilasta suomalaisissa kunnissa.

Valtioneuvoston kanslian Kansallinen ennakointi 2020 -selvityshanke toteuttaa kyselyn valtakunnallisen ja alueellisen osion (https://www.ennakointi2020.fi/). Suomen Kuntaliitto vastaa kuntia ja kuntayhtymiä koskevasta osiosta. Yhteistyön tavoitteena on kuntien, alueiden ja kansallisen ennakoinnin nykytilakartoituksen lisäksi tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, joilla kansallista, alueellista ja kunnissa toteutettavaa ennakointia on mahdollista kehittää niin, että suomalaisessa päätöksenteossa on käytettävissä paras mahdollinen tietopohja ja näkemys tulevaisuuden mahdollisista kehityssuunnista.

Kysely sisältää kysymyksiä muun muassa siitä miten ennakointia kunnissa tehdään, minkälaista kunnan ennakointiosaaminen on, mitä ennakointimenetelmiä ja lähdetietoa kunnat tässä työssä käyttävät, miten ennakointitietoa käytetään päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena ja miten hyvin kunnissa tunnetaan kansallinen ennakointitoiminta.
 

Kyselyn vastausaika päättyy 10.11.2019 ja sen tulokset julkaistaan valtakunnallisesti ja Kuntaliiton verkkosivulla alkuvuonna 2020.

Kyselyyn pääset tästä.

Tuula Jäppinen

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Jäppinen
Innovaatio-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Kännykkä
+358 50 520 0385
Vastuualueet
  • Ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio