Kansallinen ennakointi 2020 -kysely kunnille ja kuntayhtymille avattu

Kansallinen ennakointi

Suomen Kuntaliitto kartoittaa ensi kertaa kuntien ja kuntayhtymien tulevaisuus- ja ennakointityötä kyselyn avulla marraskuussa 2019.

Kansalliselta kentältä puuttuu ajantasainen kokonaiskuva ennakoinnin nykytilasta: valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason  tekijöistä, verkostoista, tavoitteista, erilaisista toimintamalleista, työkaluista ja niiden vaikuttavuudesta. Kyselyn tavoitteena on luoda ajantasainen kokonaiskuva kansallisen ennakoinnin nykytilasta suomalaisissa kunnissa.

Valtioneuvoston kanslian Kansallinen ennakointi 2020 -selvityshanke toteuttaa kyselyn valtakunnallisen ja alueellisen osion (https://www.ennakointi2020.fi/). Suomen Kuntaliitto vastaa kuntia ja kuntayhtymiä koskevasta osiosta. Yhteistyön tavoitteena on kuntien, alueiden ja kansallisen ennakoinnin nykytilakartoituksen lisäksi tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, joilla kansallista, alueellista ja kunnissa toteutettavaa ennakointia on mahdollista kehittää niin, että suomalaisessa päätöksenteossa on käytettävissä paras mahdollinen tietopohja ja näkemys tulevaisuuden mahdollisista kehityssuunnista.

Kysely sisältää kysymyksiä muun muassa siitä miten ennakointia kunnissa tehdään, minkälaista kunnan ennakointiosaaminen on, mitä ennakointimenetelmiä ja lähdetietoa kunnat tässä työssä käyttävät, miten ennakointitietoa käytetään päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena ja miten hyvin kunnissa tunnetaan kansallinen ennakointitoiminta.
 

Kyselyn vastausaika päättyy 10.11.2019 ja sen tulokset julkaistaan valtakunnallisesti ja Kuntaliiton verkkosivulla alkuvuonna 2020.

Kyselyyn pääset tästä.

Miska Smolander

Miska Smolander

Koordinaattori
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
  • kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
  • kehyskuntaverkoston koordinattorin sijaisuus 1.2.2022 saakka.