Kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019

Eduskunta hyväksyi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän tietosuojalain marraskuussa 2018. Tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019.

Tietosuojalakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen ohella. Tietosuojalailla täsmennetään tietosuoja-asetusta ja säädetään joiltain osin poikkeuksia siihen.

Tietosuojalain voimaan tullessa kumottiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Osa tietosuojalain säännöksistä vastaa kumotun henkilötietolain säännöksiä.

Kuntien kannalta olennaiset tietosuojalain sisältämät kohdat on koottu Tietosuojalaki-sivulle.

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuuslainsäädäntö
  • tietosuojan erityiskysymykset
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
tags