Kela alkaa vastaanottamaan paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta tammikuussa 2019

Kela aloittaa vastaanottamaan paperisia potilasasiakirjoja sellaisilta yksityisiltä palveluntuottajilta ja itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, jotka eivät ole sopimukselle siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle. Palvelu on maksutonta vuonna 2019 ja koskee ensisijaisesti pieniä toimintansa lopettaneita tahoja. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja kustannuksista. Jollei aineistoja halua siirtää, niin vastuu asianmukaisesta arkistoinnista jää palveluntuottajalle.

Aineistojen siirrosta ja käytännön järjestelyistä on sovittava ensisijaisesti sähköpostilla

toimintansa.lopettaneet@kela.fi

Linkkejä:

Tagit