Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 120 lomapalkkavelan kirjaamisesta

lausunto 120

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden lausunnon lomapalkkavelan laskennasta. Lausunnolla tarkennetaan erityisesti palkkaan liittyvien henkilösivukulujen laskentaa, muutoin lomapalkkavelan laskentaa koskevat ohjeet säilyvät ennallaan. Lausunnon mukaan henkilösivukulut lasketaan niillä sivukuluprosenteilla, jotka ovat voimassa lomapalkkavelan suoritushetkellä siltä osin kuin ne ovat tiedossa.

Samalla aikaisemmat lausunnot 43/1999 ja 103/2012 kumotaan.

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta