Klash-kilpailu loppusuoralla: mentoroinnit käynnissä Janakkalassa, Joensuussa ja Vantaalla

Kunta-alan yhteinen haastekilpailu Klash on edennyt loppusuoralle valittujen tiimien mentorointivaiheeseen. Janakkala, Joensuu ja Vantaa valittiin viime vuoden lopulla jatkoon kuntien toimintaa kehittävässä kilpailussa.

Näissä kolmessa kunnassa etsitään nyt ratkaisuja liikenteen, syrjäytymisen ja osallistamisen haasteisiin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka voisivat hyödyttää mahdollisimman montaa suomalaista. Kuntaliiton asiantuntijat ovat mukana mentorointityössä.

Mentorointien aikataulut ja mentorit

24.9.2019 Janakkala: Janakkalan kunnan osuus ja liikkumispalvelut
Mentoreina Taina Haapamäki ja Sami Tantarimäki

Janakkala hakee kilpailun kautta palvelumallia, joka yhdistäisi kunnan, yritysten ja asukkaiden liikenteen tarjontaa ja käyttöä. Haasteiksi on tunnistettu mm. julkisen liikenteen saatavuuden ja kannattavuuden turvaaminen sekä taloudelliset ja ympäristöystävälliset yhteistyömallit.

1.10.2019 Joensuu: Kuntalaisten omaehtoinen toiminta
Mentoreina Milja Köpsi ja Merja Lang

Joensuun kaupunki hakee kilpailun kautta toimintatapaa ja välineitä asuinympäristön ja elämisen laadun kehittämiseen. Haetulta ratkaisulta toivotaan välineitä yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi.

8.10.2019 Vantaa: Nuoret opintopolulle
Mentoreina Ulla Nord ja Rami Saarniaho

Vantaa etsii mahdollisuuksia tukea toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita niin, että opintojen keskeyttäminen saadaan vähenemään.

Kaikille tiimeille yhteiset mentorointitilaisuudet järjestetään Helsingissä 15. ja 22. lokakuuta. Tuolloin mentoreina ovat Peter Westerbacka ja Ville Tikka.

Klash käynnistyi syksyllä 2018 ja voittanut tiimi julkistetaan Helsingissä tammikuussa 2020. Klashin perimmäisenä tavoitteena on auttaa kuntia ratkaisemaan tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. Kilpailun avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin sekä talouden kehittämiseksi

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Liisa Paltta, p. 050 591 9513