Julkiset hankinnat

Kunnan organisoimat koulu- ja päiväkotikuvaukset kilpailutettava käyttöoikeussopimuksina

Kunnan ja koulujen järjestämät koulu- ja päiväkotikuvaukset ovat julkisia käyttöoikeussopimuksia. Asiaan on saatu vahvistus korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2019:63 (Finlex) myötä.

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ovat palveluhankintasopimusten tavoin vastikkeellisia sopimuksia hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä. Käyttöoikeussopimuksen tunnusmerkistöön kuuluvat

  • kohteen tai palvelun käyttöoikeuden sekä
  • toiminnallisen ja taloudellisen riskin siirtäminen palveluntuottajalle tai urakoitsijalle.

Aikaisempi oikeustila

Koulukuvauksen järjestäminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Koska koulu usein järjestää tapahtuman, mutta ei kuitenkaan maksa kuvia, koulukuvauksten kilpailuttamista koskeva kysymys on ollut tulkinnanvarainen. Opetushallituksen keväällä 2011 antamassa suosituksessa ja siihen liittyvässä taustamuistiossa tunnistettiin kuvaussopimusten muistuttavan käyttöoikeussopimuksia. Vuonna 2011 ei vielä ollut asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, ja näin ollen muistiossa suositeltiin koulukuvausten kilpailuttamista kynnysarvot alittavina hankintoina.

KHO:2019:63: Kunnan kilpailuttamat koulukuvaukset

Korkein hallinto-oikeus vahvisti ratkaisussaan, että silloin kun kunta kilpailuttaa alueensa kuvaukset, on järjestely käyttöoikeussopimus. Kyse oli tällöin kunnan hoitaakseen ottamasta tehtävästä, vaikka kunnalla ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta järjestää koulukuvauksia osana opetustoimintaa. Koska kunta oli kilpailutuksessaan asettanut hankittavalle kokonaisuudelle yksityiskohtaisia vaatimuksia täyttää järjestely julkisten hankintasopimuksen tunnusmerkit (ns. välitön intressi).

Myös käyttöoikeussopimuksen tunnusmerkit täyttyivät asiassa, kun kuvauksen suorittaville toimijoille oli annettu oikeus hyödyntää palvelujaan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa sekä periä kuvauspalveluista maksu kuvien ostajilta. Lisäksi palveluntuottaja otti vastattavakseen kuvauspalvelujen hyödyntämiseen liittyvän riskin.

Käyttöoikeussopimusten kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset kilpailutetaan hankintalain 13 luvun mukaisesti. Huomioitavaa on, että käyttöoikeussopimusten kynnysarvo on 500 000 euroa. Tällöin pienemmissä kunnissa kynnysarvo ei todennäköisesti ylity.

Käytännössä koulukuvaukset useimmiten kilpailutetaan edelleen kynnysarvot alittavina hankintoina, nk. pienhankintoina (hankinnat.fi).

Järjestävä taho?

Koulukuvausten järjestämisessä on tosin edelleen huomattava, ettei koulukuvauksissa automaattisesti sovelleta hankintalakia. Esimerkiksi vanhempainyhdistyksien tai oppilaskuntien järjestämissä kuvauksissa kyse ei ole julkisesta hankinnasta: nämä toimijat kun eivät pääsääntöisesti ole hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

  • KHO:2019:63
    Julkinen hankinta - Käyttöoikeussopimus - Koulu- ja päiväkotikuvaukset. KHO.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.