Kunnat tiiviimmin kiinni kansallisen tason varautumiseen

Kuntaliitto ja Turvallisuuskomitea ovat tiivistäneet yhteistyötään. Ensimmäistä kertaa kunnat ovat virallisesti mukana kansallisen tason varautumisen yhteistyössä.

Jatkossa Kuntaliitto osallistuu Turvallisuuskomitean sivutoimisen sihteeristön viikoittaiseen kokoukseen, jossa vaihdetaan tietoa eri ministeriöiden ja laitosten kesken sekä käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä asioista. Sivutoimisessa sihteeristössä Kuntaliittoa edustavat kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ja projektipäällikkö Aki Pihlaja.

- Paikallis- ja aluetason toimijoilla on keskeinen rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Kunta on ihmisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä yritysten kannalta monissa tapauksissa olennainen taho häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Onkin tärkeää, että paikallistason tieto, osaaminen ja näkemykset saadaan välitettyä tukemaan kansallisen tason päätöksentekoa ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden yhteensovittamista, Tervo sanoo.

Kuntien tehtävistä esimerkiksi katujen sekä veden- ja lämmönjakeluverkoston ylläpito, alueiden ja ympäristön suunnittelu, työllisyys- ja elinkeinopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut muodostavat pohjan turvalliselle ja vakaalle yhteiskunnalle. Kunnat vastaavat myös pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla.

- Yli 300 kuntaa ovat keskenään hyvin erilaisia, niin toimintaympäristöltään kuin resursseiltaankin. Myös uhat sekä valmius ja kyky vastata erilaisiin häiriötilanteisiin vaihtelevat. Keskeistä onkin tiedon kulkeminen myös valtiotasolta kuntien suuntaan, jotta reagointi paikallistasolla erilaisiin uhkiin olisi nopeampaa ja kattavampaa. Näitä asioita saamme varmasti kehitettyä yhteistyön tiivistyessä, Pihlaja toteaa.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Tervo, pelastustoimen kehittämispäällikkö, p. 040 719 7150

Aki Pihlaja, projektipäällikkö, p. 040 163 2227

Puolustusministeriön yhteydessä toimiva Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Komitea seuraa Suomen turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan kehitystä sekä yhteensovittaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää ennakoivaa varautumista. Turvallisuuskomitean tehtävistä ja toiminnan periaatteista säädetään valtioneuvoston asetuksessa Turvallisuuskomiteasta (77/2013).

Turvallisuuskomitean kokoonpanoon kuuluu kaikkiaan 20 jäsentä ja neljä asiantuntijaa eri hallinnonalojen, viranomaisten ja elinkeinoelämän sektoreilta. Turvallisuuskomitea aloitti toimintansa helmikuussa 2013.

Lisätietoa: www.turvallisuuskomitea.fi

Tagit
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto