Kunnat tiiviimmin kiinni kansallisen tason varautumiseen

Kuntaliitto ja Turvallisuuskomitea ovat tiivistäneet yhteistyötään. Ensimmäistä kertaa kunnat ovat virallisesti mukana kansallisen tason varautumisen yhteistyössä.

Jatkossa Kuntaliitto osallistuu Turvallisuuskomitean sivutoimisen sihteeristön viikoittaiseen kokoukseen, jossa vaihdetaan tietoa eri ministeriöiden ja laitosten kesken sekä käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä asioista. Sivutoimisessa sihteeristössä Kuntaliittoa edustavat kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ja projektipäällikkö Aki Pihlaja.

- Paikallis- ja aluetason toimijoilla on keskeinen rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Kunta on ihmisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä yritysten kannalta monissa tapauksissa olennainen taho häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Onkin tärkeää, että paikallistason tieto, osaaminen ja näkemykset saadaan välitettyä tukemaan kansallisen tason päätöksentekoa ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden yhteensovittamista, Tervo sanoo.

Kuntien tehtävistä esimerkiksi katujen sekä veden- ja lämmönjakeluverkoston ylläpito, alueiden ja ympäristön suunnittelu, työllisyys- ja elinkeinopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut muodostavat pohjan turvalliselle ja vakaalle yhteiskunnalle. Kunnat vastaavat myös pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla.

- Yli 300 kuntaa ovat keskenään hyvin erilaisia, niin toimintaympäristöltään kuin resursseiltaankin. Myös uhat sekä valmius ja kyky vastata erilaisiin häiriötilanteisiin vaihtelevat. Keskeistä onkin tiedon kulkeminen myös valtiotasolta kuntien suuntaan, jotta reagointi paikallistasolla erilaisiin uhkiin olisi nopeampaa ja kattavampaa. Näitä asioita saamme varmasti kehitettyä yhteistyön tiivistyessä, Pihlaja toteaa.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Tervo, pelastustoimen kehittämispäällikkö, p. 040 719 7150

Aki Pihlaja, projektipäällikkö, p. 040 163 2227

Puolustusministeriön yhteydessä toimiva Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Komitea seuraa Suomen turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan kehitystä sekä yhteensovittaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää ennakoivaa varautumista. Turvallisuuskomitean tehtävistä ja toiminnan periaatteista säädetään valtioneuvoston asetuksessa Turvallisuuskomiteasta (77/2013).

Turvallisuuskomitean kokoonpanoon kuuluu kaikkiaan 20 jäsentä ja neljä asiantuntijaa eri hallinnonalojen, viranomaisten ja elinkeinoelämän sektoreilta. Turvallisuuskomitea aloitti toimintansa helmikuussa 2013.

Lisätietoa: www.turvallisuuskomitea.fi

Tagit
Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
Aki Pihlaja

Etunimi
Aki
Sukunimi
Pihlaja
projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2028
Kännykkä
+358 40 163 2227
Vastuualueet
  • Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta (KUJA2) -projektin toteuttaminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka