Kuntaliitto kuntien edunvalvojana

Kunnille yhtenäiset ja kustannustehokkaat tekijänoikeussopimukset

Kuntaliitto on neuvotellut kuntien hyödynnettäväksi tekijänoikeussuositussopimukset kolmen merkittävän tekijänoikeusjärjestön (Kopiosto ry, Teosto ry, Gramex ry) kanssa.

Näiden sopimusten kautta kunnat voivat mm.

  • luvallisesti soittaa musiikkia asiakastiloissaan sekä
  • kopioida, tulostaa ja skannata aineistoja fyysisestä tai digitaalisesta lähteestä kunnan sisäisessä hallintotoiminnassa.

Kuntaliitto neuvottelee ja sopii tarvittavista sopimusmuutoksista tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sekä neuvottelee 1–3 vuoden välein sopimushintojen tarkistuksista kuntakentän edunvalvojana. Lisäksi Kuntaliitto valvoo ja auttaa kuntia näiden sopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa tarpeen mukaan.

Kuntaliitto neuvottelee, sopii, tiedottaa ja neuvoo

Kyseisten sopimusten kautta kuntakentälle on saatu samat selkeät säännöt näiden tekijänoikeusjärjestöjen valvomien tekijänoikeusien alaisten materiaalien käytöstä. Samalla on epäilemättä saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä kunnille verrattuna tilanteeseen, jossa kaikilla olisi individuaalisopimukset.

Kuntaliitto tiedottaa vuosittain kuntakenttää yleiskirjeillä hinnantarkistuksista sekä muista merkittävistä sopimuksiin tai niiden tulkintaan tehtävistä muutoksista. Uusimmat tekijänoikeussuositussopimuksiin liittyvät yleiskirjeet löytyvät Kuntaliiton tekijänoikeussuositussopimusten sivuilta.

 

Kuntaliitto jatkaa työtään kuntakentän edunvalvojana tekijänoikeusjärjestöjen suuntaan myös tulevaisuudessa.   

Tagit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat