Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältöä on tarkasteltava uudelleen

Taloustietojen keruu

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättyminen vaikuttaa kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävään tietosisältöön. Työtä on tehty siitä näkökulmasta, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja osa muista tehtävistä siirtyisivät maakunnille. Koska maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on lopetettu, on raportoitavaan taloustietosisältöön (XBRL-taksonomia, tililuettelo ja palveluluokitus) tehtävä muutoksia. Talousraportoinnin automatisointia viedään eteenpäin suunnitellussa aikataulussa. Muutos ei vaikuta myöskään vuoden 2020 talousarvio- ja suunnitelmatietojen keruuseen.

Aloitamme välittömästi taloustietosisältöjen läpikäynnin yhteistyössä viranomaisten ja kuntien edustajien kesken. Kunnat voivat testata sovittuun tapaan talousarvio- ja suunnitelmatietojen tuontia Kuntatalouden tietopalveluun (aiemmin Kunta- ja maakunta-talouden tietopalvelu).

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän valmistelu jatkuu. Sen pohjaksi annettava valtioneuvoston asetus ja haun avaaminen siirtyvät kuitenkin uuden hallituksen ratkaistavaksi.

Lisätietoja antavat:

  • Denis Galkin, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, p. 09 553 0040
  • Anne Melanen, projektipäällikkö, Valtiokonttori, p. 029 550 2412
  • Mervi Koponen, projektipäällikkö, Tilastokeskus, 029 551 3269
  • Minnamaria Korhonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, p. 09 771 2162
Tagit
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
  • automatisoitu talousraportointi
  • kustannuslaskenta, palveluluokitus
  • tiedolla johtaminen
  • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote