Tavoitteena seuraava valtuustokausi

Kuntalain tarkastelu käyntiin

Käytäntö testaa lakien toimivuutta: nykyinen kuntalaki uudistettiin perusteellisemmin vuonna 2015. Toimivuudesta on kertynyt kokemuksia muutaman vuoden ajalta, ja muutosten onnistumisia sekä muutostarpeita voi jo arvioida.

Useita osakokonaisuuksia tarkastelussa

Valtiovarainministeriö asetti 15.8.2019 työryhmän tarkastelemaan kuntalain toimivuutta. Työryhmän määräaika jatkuu 30.9.2020 saakka. Seuraava valtuustokausi alkaa 1.6.2021, jolloin ainakin osa uudistuksista tulisi luontevasti voimaan.

Työssä tarkastellaan sekä kuntalain hallinnon, organisaation ja johtamisen kokonaisuutta että taloussäännöksiä. Lisäksi kuntien yhteistoimintaa, erityisesti kuntayhtymiä koskevien säännösten, muutostarve arvioidaan.

Työ tukeutuu verkostoihin

Työ jakautuu kolmeen ryhmään, joissa kaikissa Kuntaliitto on edustettuna. Lisäksi pysyviä asiantuntijoita on nimetty kunnista ja kuntayhtymistä.

- Pysyvien asiantuntijoiden nimeäminen työhön on erinomainen asia. Työ saa käytännön näkemystä, ja toisaalta valmistelua avautuu laajemmin, toteaa Kuntaliiton johtava lakimies Juha Myllymäki.

- Kuntaliiton puolella aloitimme sparraamisen heti ryhmän nimittämispäivänä konsernijohdon pyöreän pöydän ympärillä. Verkostossa on edustettuna suurten kaupunkien konsernijohtamisesta vastaavia virkamiehiä ja huikea määrä kokemusta ja näkemystä, kertoo Myllymäki.

Keskusteluissa nousi esille esimerkiksi esteellisyyssääntelyn ongelmallisuus konserniohjauksen kannalta, lainan antamista koskevan kuntalain säännöksen tiukkuus sekä monta muuta kuntalain tarkastelussa huomioitavaa asiaa.  Myllymäen mukaan puhe oli reipasta mutta asiaa.

- Tällaisia verkostoja ja kohtaamisia me Kuntaliitossa tarvitsemme, jotta viesti valmisteluun on tuore ja vaikuttava, painottaa Myllymäki. 

 

Aiheesta lisää

Kuntalain muutostarpeita selvittävä työryhmä (vm.fi)
Hankkeen pääsivu valtionhallinnossa

Työryhmän asettamispäätös (vm.fi, pdf)

Tagit