Kuntaliiton hallituksen kokousyhteenveto 12.12.2019

Kuntaliiton hallitus kokoontui Kuntatalolla 12.12.2019.

Hallituksen jäsenet keskustelivat ajankohtaiskatsauksen pohjalta oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvistä kysymyksistä, liittyen mm. kustannusvaikutuksiin, resurssien tehottomaan käyttöön, kokonaisvastuuseen ja oppivelvollisuuden päättymisen ajankohtaan.

Kokouksessa keskusteltiin ajankohtauskatsauksen pohjalta sote-uudistuksen rahoituksesta, tuottamis- ja järjestämisvastuusta, Uudenmaan erillisratkaisusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta kunnissa.

Hallitus valitsi Joona Räsäsen Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuoden 2020 ensimmäinen Kuntaliiton hallituksen kokous pidetään 13.2.

Tagit