Kuntaliiton hallituksen kokousyhteenveto 22.5.2019

Kuntaliiton hallitus kävi kokouksessaan 22.5.2019 vilkkaan keskustelun liiton sivistyspoliittisesta ohjelmasta, ”Sivistyksen suunta 2030”. Hallitus kehui sen valmistelua ja laajuutta. Hallitus piti ohjelman laatimista erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena.

Hallituksen jäsenet totesivat muun muassa, että tasavertaisuus ei ole sitä, että kaikki tekevät asioita samalla tavalla. Kuntien tulisi saada tehdä omia ratkaisujaan. Koulutuksen laadun tulee siitä, että tunnetaan paikalliset olosuhteet. Rahoituksen on oltava vakaata, sillä säästöt voivat vaikuttaa koulutuksen laatuun. Jatkossakin koulutuksen ja sivistyksen mallimaan tulee taata kaikille hyvä opetus. Etäopetuksen tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään mm. väestön kehityksen vuoksi, mihin on reagoitava hyvissä ajoin ja päivitettävä toimintatapoja. Ohjelmassa on katsottu aihetta laajasti eikä siinä ole tarkoitus luetella kaikkia yksityiskohtia.

Hallitus katsoi, että ohjelmaa on hyvä viimeistellä vielä esille tulleiden asioiden kohdalta ja asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa elokuussa.

Vastavalittu ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtaja Ida Sulin kertoi liiton kansainvälisistä asioista ja niiden tavoitteista sekä ajankohtaisista teemoista. Kuntaliitto on tehnyt vaikuttavaa edunvalvontaa varhaisessa vaiheessa EU-asioissa, minkä ansiosta liitto on saavuttanut tavoitteitaan. Kuntaliitto luottaa kv-yhteistyössä vahvaan ja käytännönläheiseen verkostoitumiseen (mm. kuntien ja maakuntien EU- ja kv-verkostot, 130 jäsenen yhteistyöfoorumi, ystävyyskuntatoiminta).

Hallitus päätti uuden maakuntien liittojen ja Kuntaliiton välisen yhteistyösopimuksen valmistelusta. Hallitus päätti irtisanoa vanhan sopimuksen, että sopimus voidaan neuvotella uusiksi. Uusi sopimus valmistellaan vastaamaan paremmin maakunnan liittojen tarpeita. Päätös tulee tehdä kunkin liiton maakuntahallituksessa kesäkuun loppuun mennessä, jotta mahdollinen uusi sopimus voisi vuoden 2020 alusta korvata nykyisen automaattisesti voimassa olevan sopimuksen.

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous järjestetään 29.8.2019 klo 10.00 Kuntatalollla Helsingissä.