Kuntaliiton hallituksen kokousyhteenveto 25.4.2019

Kuntaliiton hallitus kokoontui Kuntatalossa torstaina 25. huhtikuuta. Kokouksessa toimitusjohtaja Minna Karhunen esitteli liiton sekä Kuntaliitto-konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018. Kokouksessa käsiteltiin myös muita hallinnollisia asioita, kuten liiton vuosikertomus sekä hyväksyttiin pieniä muutoksia liiton sääntöihin sekä Kuntaliiton ylimmän päättävän tahon, valtuuskunnan vaali- ja työjärjestykseen.

Kokouksessa valittiin Ida Sulin Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtajaksi. Ida Sulin on kotoisin Mustasaaresta ja työskennellyt Kuntaliitossa vuodesta 2012 lähtien mm. lakimiehenä, johtavana lakimiehenä sekä ruotsinkielisen ja kansainvälisten asioiden tiimien vetäjänä. Tehtävän edellinen haltija, Kristiina Wikberg, irtisanoutui tehtävästään helmikuussa.

Kuntaliiton hallitus keskusteli myös muun muassa kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisestä. Valtion asettaman työryhmän mukaan eläkejärjestelmien yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista niin, että jatkossa kaikki työ vakuutettaisiin TyEL:in mukaan. Työryhmä on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa.

Yhdistymisellä on mahdollista saavuttaa yksi, erillisiä eläkejärjestelmiä vahvempi eläkejärjestelmä. Yhdistyminen myös laskisi pitkällä aikavälillä kuntasektorin eläkemaksua lähemmäksi yksityisen sektorin eläkemaksua.

Muun muassa näistä syistä Kuntaliiton hallitus haluaa tukea ehdotusta eläkejärjestelmien yhdistämisestä. Kuntaliiton hallitus katsoi, että kuntien tulee olla jatkovalmistelussa aktiivisesti mukana ja uudistukseen liittyvät riskiskenaariot tulee selvittää.

Kuntaliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22. toukokuuta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa.

Lue lisää:

Lisätietoa Kuntaliiton hallituksesta

Tagit