Kuntaliitto ja maakuntien liitot neuvottelivat uuden yhteistyösopimuksen

maakuntien liitot

Kuntaliitto ja 18 maakuntien liittoa ovat neuvotelleet uuden yhteistyösopimuksen, joka vastaa paremmin maakuntien palvelutarpeita. Sopimuksen avulla Kuntaliitto tukee liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä tarjoaa palveluita ja edunvalvontayhteistyötä.

- Kuntaliiton ja maakuntien liittojen taustalla ovat ennen kaikkea kuntalaiset, joten on luonnollista ja hienoa, että yhteistyö heidän edukseen jatkuu, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Aiempaan verrattuna sopimuksessa on uutta maakuntien liittojen keskinäisen yhteistyön sekä Kuntaliiton kanssa toteutettavan edunvalvonnan yhteistyömallin kuvaaminen.

- Sopimuksella halutaan varmistaa dialogi maakuntien liittojen kannalta keskeisiin lakihankkeisiin liittyen ja jo niiden valmistelun aikana, kertoo maakunta-asioiden kehityspäällikkö Johanna Viita.

Sopimuksen kokonaisarvo on 276 000 euroa. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitot maksavat kukin 18 000 euroa vuodessa, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan liitot molemmat 12 000 euroa ja muut 12 maakunnan liittoa kukin 15 000 euroa vuodessa.

Maakuntien liitot ovat alueidensa lakisääteisiä kuntayhtymiä, joiden jäseninä ovat kunnat. Liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta. Lisäksi niillä on muita jäsenkuntiensa kanssa sovittuja tehtäviä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista