Kuntaliitto käynnistää pienten kuntien verkoston edunvalvonnan ja kehittämistoiminnan tueksi

Kuntaliitto perustaa uuden verkoston alle 10 000 asukkaan kunnille. Verkoston tavoitteena on tiivistää keskusteluyhteyttä kuntiin ja tarjota keskustelu- ja kehittämisfoorumi pienille kunnille ja maaseutuasioille.

-Suomen kuntakenttä on heterogeeninen ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat eri tavoin erilaisiin kuntiin. Myös pienten kuntien joukossa on kuntia, joiden taloudellinen tilanne, elinkeinot, elinolosuhteet ja maantieteelliset etäisyydet vaihtelevat paljon. Kuntaliitto tunnistaa eri kuntaryhmien erot edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelutoiminnassaan, kertoo erityisasiantuntija Taina Väre.

Verkostotyötä tehdään niin Kuntaliiton edunvalvonnassa kuin kehittämistoiminnassakin. Kuntaliitto koordinoi useita eri kokoisten kuntaryhmien verkostoja, joista tunnetuimpia ovat Seutukaupunkiverkosto ja Kehyskuntaverkosto. Pienille kunnille suunnattu verkosto tulee koostumaan muiden kuntaverkostojen tapaan kunnan- ja kaupunginjohtajista. Käsiteltävistä asioista riippuen mukaan tapaamisiin kutsutaan myös toimialajohtajia.

-Vasta julkaistut Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet antavat verkoston toiminnalle raamit, jotka konkretisoituvat tavoitteiksi ja toimenpiteiksi uuden verkoston käynnistyessä. Tavoitteena on, että tulevaisuuden kunta on elinvoimainen - sijainnista riippumatta, Väre lisää.

Maassamme on 212 alle 10 000 asukkaan kuntaa. Jotta verkoston toimintaan pääsee osallistumaan vaivattomasti, toiminnassa ja viestinnässä hyödynnetään perinteisten tapaamisten lisäksi etäkokouksia sekä Maaseutu LIVE -lähetyksiä, joita voi seurata joko suorana lähetyksenä tai katsoa myöhemmin tallenteena.

Pienten kuntien verkoston valmisteluryhmä kootaan toukokuun aikana suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri