Kuntaliitto kehittää toimintaansa - myös kansainvälinen ja EU-toiminta uudistuu

Kuntaliitossa uudistetaan parhaillaan strategiaa ja toimintamalleja. Samalla tarkastelemme Kuntaliiton kansainvälistä ja EU-toimintaa sekä pohdimme, miten voisimme entistä paremmin vastata kuntien tarpeisiin. Nykyisen toimintamme keskeisiä tehtäviä on edunvalvonta Euroopan unionissa, Alueiden komitean ja Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin sihteeritehtävät, kansainväliset verkostot sekä ystävyyskuntatoiminnan ja muun kuntien kansainvälisen toiminnan tuki. Tavoitteena on määritellä tavoitteet kansainväliselle toiminnallemme, hioa ja virtaviivaistaa työskentelytapoja, kuvata toiminnan prosessit, parantaa ennakointia sekä löytää tapoja tehdä yhä enemmän työtä kuntien kanssa yhdessä. Haluamme, mikäli mahdollista, antaa kunnille enemmän vastinetta jäsenmaksuilleen.

Kansainvälisen toiminnan kehittämistyö on aloitettu hiljattain ja sille on nimetty ohjausryhmä, jossa on mukana myös kuntien ja maakuntien edustajia. Työtä johtaa ruotsinkielisten ja kansainvälisten palveluiden johtaja Ida Sulin ja se etenee tehtäväsektori kerrallaan. Kerromme työn etenemisestä kuntien ja maakuntien EU-kv-verkoston kokouksissa sekä keräämme kunnilta palautetta ja kehittämisehdotuksia. Hyödynnämme myös jo aiemmin kerättyjä ideoita. Nyt on hyvä tilaisuus saada ääni kuuluviin! Kerro miten voimme ohjata toimintaamme ja kunnille suunnattuja palveluja entistä kansainvälisempien kuntien tulevaisuuden tarpeiden suuntaan.  Sillä aikaa kun palautesysteemi on työn alla voi ajatuksia postittaa osoitteeseen laura.parsama(at)kuntaliitto.fi . Kiitokset niistä jo etukäteen!