Kuntaliitto laski kunnallisveron kertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla

Kunnallisverotilityksiä on kertynyt kuluvalta vuodelta ennakoitua vähemmän. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron kertymäennustettaan 400 miljoonalla eurolla vuodelle 2019.

Ennusteessa oletetaan, että tilanne korjaantuu vuoden 2020 aikana. Verovaje eli tilitysten ennakkoa hitaampi kertyminen liittyy tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin.

Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät ennakonpidätykset laskivat -1,1 prosenttia tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Kuntaliiton veroennusteen oletuksena on ennakonpidätysten noin 3,0 % kasvu koko vuoden osalta. Täten Kuntaliitto arvioi, että ilmoitusongelmien aiheuttama kertymävaje kunnille on vuoden alusta lukien jo yli 400 miljoonaa euroa, ja se saattaa vielä kasvaa loppuvuoden aikana.

Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua ja kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä.

Koska kyse on verotulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen liittyvästä ongelmasta, niin vuoden 2020 kertymäennustetta on vastaavasti nostettu 400 miljoonalla eurolla.

Heinäkuusta lähtien kuluvan vuoden tilityksiin on vaikuttanut myös verotuksen joustava valmistuminen, joka on aikaistanut veronpalautusten maksamista ja jäännösverojen kertymistä. Vaikutukset näkyvät myös tulevina kuukausina vähentäen erityisesti syyskuun tilityksiä edelliseen vuoteen verrattuina, mutta toisaalta lisäten tilityksiä marraskuussa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!