Kuntaliitto mukana aluekehittämislain uudistuksessa

Kuntaliitto on mukana aluekehittämisen lainsäädännön uudistusta valmistelevassa työryhmässä, jonka työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuun alussa. Lainvalmistelussa uudistetaan sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmatyötä että kansallista alueiden kehittämistä ohjaavaa lainsäädäntöä hallinnon ja rahoituksen osalta. Kuntaliiton edustajana valmisteluryhmässä on kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen ja varaedustajana lakimies Kai Ketelimäki. Työryhmän toimikausi on vuoden 2020 loppuun asti.

Lainsäädännön uudistaminen on osa hallituksen aluekehittämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat hallitukseen aluekehittämispäätöksen valmistelu sekä seuraavan EU-ohjelmakauden ohjelmatyö. Nykyisen lainsäädännön mukaan vastuu aluekehittämisestä on sekä kunnilla että valtiolla. Kuntaliiton tavoitteena on edistää lainsäädäntöä, joka tukee vaikuttavaa ja tuloksekasta kuntien, kaupunkien ja alueellisten organisaatioiden kehittämistyötä niiden omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020. EU:n uuden seitsemänvuotisen ohjelmakauden on määrä käynnistyä 1.1.2021 ja tuolloin myös lakien on tarkoitus astua voimaan.

Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Alueet ja elinkeinot
Kai Ketelimäki

Etunimi
Kai
Sukunimi
Ketelimäki
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2088
Kännykkä
+358 40 865 6498
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
  • maankäyttö ja rakentaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat